Bibliografi


Untitled Document • Abdul Rahman Hj. Abdullah. Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisi, Penerbitan Pena Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
 • Abdullah Qari Haji Salleh. Detik-detik Sejarah Hidup Tuk Kenali, Pustaka ASA, Kelantan, 1988.
 • Abdullah Qari Haji Salleh. Kelantan Serambi Mekkah di Zaman Tuk Kenali, Pustaka ASA, Kelantan, 1988.
 • Ahmad Abdul Ghani Said. Tesis: 'Tuan Hussein Kedah', Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Al 'Alaamah Asy Syeikh Abdul Wahab As Sya'rani. Al Mizanul Kubraa (Jilid 2); Diterjemahkan oleh Dr Hj O.K. Rahmat S.H., Pustaka Aman Press, Kota Bharu, 1977.
 • Asy Syeikh Abdul Samad Al Palimbangi. Sirrus Saalikin; Darul Maarif, Pulau Pinang.
 • Asy Syeikh Daud Al Fatani. Furu'ul Masaail; Darul Maarif, Pulau Pinang.
 • Dr. Ishak Mohd. Rejab. Kertas kerja yang dibentangkan dim. 'Seminar Memperingati Tokoh Ulama Silam: Tuan Hussein Kedah.
 • Dr. Mahmud Saedon Awang Othman. Artikel: 'Tuan Haji Ahmad bin Said: Pemimpin al-Tariqah al Ahmadiah al Rashidiyyah al Dandarawiyyah, dim. Buku Cenderamata Memperingati Tokoh Ulama Silam Yang Ke 5; Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 1980.
 • Dr Muhammad Nur Manuti dan Haji Hassan Salleh. Artikel: 'Tuan Mufti As Syeikh Al Haji Ahmad bin Al Syeikh Muhammad Said Al Dandarawi', dim. Buku Cenderamata Memperingati Tokoh Ulama Silam Yang Ke 5; Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 1980.
 • Hj. W. Mohd. Shaghir Abdullah. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari: Pengarang 'Sabilal Muhtadin'- Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1988.
 • Husain Hasan Tomai. Masalah Berjumpa Rasulullah Ketika Jaga Selepas Wafatnya; Diterjemah oleh Ustaz Anuar Hj. Abd. Rahman, Pustaka Aman Press, Kota Bharu, 1989.
 • Imam Al Ghazali. Ihya' Ulumiddin. (Jilid 4); Diterjemahkan oleh Prof. TK.H. Ismail Yaak'ub MA-SH, Pustaka Nasional, Singapura, 1983.
 • Imam (majalah), Bill Thn.l (Okt. 1989); Imam, Bil.2 Thn.l (Nov.
  1989); Imam, Bil.3 Thn.l (Dis. 1989); Imam, Bil.4 Thn.l (Jan. 1990); Imam, Bil.5 Thn.l (Feb. 1990). Ismail Che Daud. Tokoh-Tokoh Ulama Semenanjung Melayu (1), Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu, 1988.
 • Kiyai Sirajuddin Abbas. I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah; Pustaka Aman Press, Kota Bharu, 1987.
 • Muhammad Abu Bakar. Tesis: 'Peranan Tukku Paloh Dalam Sejarah Perkembangan Islam di Terengganu'; Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Muhammad Abu Bakar. Artikel: 'Sayid Abdul Rahman bin Muhammad Al Idrus (Tokku Paloh)' dim. jurnal Islam di Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
 • Syeikh Ahmad bin Syeikh Said. Manakib Syeikh Said Al Linggi, (tidak tercatit penerbit dan tahun). Tengku Abu Bakar Acheh. Pengantar Ilmu Tareqat; FA. H.M. Tawi& Son, Bhg Penerbitan, Jakarta, 1966.

Artikel ini adalah bagian dari buku Tujuh Wali Melayu yang ditulis oleh Abdul Ghani Said

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer