Sejarah

04 Nabi Ibrahim mendapatkan Kan'an

Kembali pada Nabi Ibrahim as., dalam hijrahnya itu Nabi Ibrahim mendapat anugerah oleh ALLAH berupa tanah di wilayah Kan'an, suatu daerah di barat daya Haran, meliputi daerah di lembah sungai Jordan, suatu tempat berkat. Buminya sangat subur dan indah. Dikuasakan kepada Ibrahim dan keturunannya dengan syarat: mereka (keturunannya) tidak berbuat zalim (aniaya, baik pada Tuhan maupun pada manusia).

Dari Sarah, Nabi Ibrahim memperoleh anak yang dinamakan Ishak seperti perintah ALLAH. Ishak pun kemudian diangkat ALLAH menjadi rasul-Nya. Beliau menggantikan Nabi Ibrahim yang meninggal.

03 Nabi Luth

Dalam rombongan hijrah Nabi Ibrahim turut serta keponakannya, Luth, yang kemudian diangkat pula oleh ALLAH menjadi rasul-Nya, dan ditugaskan menyampaikan risalah pada penduduk kota Sadum (Sodom). Kota Sadum terletak di tenggara Kan'an, tepat di tempat yang sekarang dinamakan Laut Mati.

Nabi Luth as., menyampaikan dakwahnya pada penduduk Sadum yang banyak berbuat zalim, yaitu berhubungan seksual sejenis, terutama lelaki dengan lelaki. Suatu kekejian yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya sejak zaman Nabi Adam as., bapak seluruh manusia.

02 Nabi Ibrahim dan Ismail

Dari perkawinan nabi Ibrahim dan Hajar lahirlah Ismail. Segera setelah Ismail lahir, Nabi Ibrahim atas perintah ALLAH membawa Hajar dan bayi Ismail ke tempat di mana sejarah manusia bermula, yaitu Bait ALLAH yang pertama, di lembah Bakkah, jauh di selatan negeri mereka. Di situlah letak Rumah ALLAH yang pertama kali didirikan di muka bumi. Di situlah tempat seluruh nabi yang terdahulu mengerjakan ibadah haji mereka, termasuk Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Shalih dengan berjalan atau mengendarai unta-unta mereka.

01 Hijrahnya Nabi Ibrahim

Bermula dengan hijrahnya Nabi Ibrahim as. dari kampung halamannya di kota Ur (tepi sungai Eufrat, selatan Irak), ke arah barat laut yaitu kota Babil, terus menuju Haran di Syria. Nabi Ibrahim hijrah untuk mempertahankan imannya pada ALLAH, satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang layak bagi manusia. Sebelum dan selama masa hijrahnya, beliau dan para pengikutnya terus mandapat cobaan, dikejar dan dianiaya oleh raja Namrud, penguasa saat itu.

Dari Haran, hijrah Nabi Ibrahim berlanjut ke tanah Kan'an, terus ke barat daya, melintasi gurun Sinai dan akhirnya tiba di Mesir.

Kisah Bani Israel

Kisah Bani Israel, sejak Nabi Ibrahim a.s sampai dengan nabi Isa a.s

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Rizal.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer