Sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang Meriwayatkan Hadis Mengenai Mahdi

Berdasarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan, terdapat empat puluh empat nama para sahabat RA yang pernah menyampaikan kepada kita hadis-hadis mengenai Imam Mahdi, seperti yang mereka pernah dengar daripada Nabi SAW sendiri. Sebagian mereka adalah merupakan sahabat utama Baginda SAW, yaitu orang-orang yang sudah mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah SAW. Ada yang meriwayatkan sebuah hadis dan ramai pula yang meriwayatkan beberapa buah hadis mengenai Imam Mahdi daripada Rasulullah SAW.

Ada yang meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW mengenai Imam Mahdi, ada yang banyak, dan selain dari itu, ada yang bercerita mengenai Imam Mahdi berdasarkan kasyaf yang mereka terima daripada sisi Allah. Kasyaf ini jelas dapat dilihat jika kita rajin meneliti dan menghalusi kata-kata para sahabat RA ini, tanpa terburu-buru menolaknya. Perkabaran ini adalah sokongan atau tambahan daripada apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka sebelumnya. Hal ini tidak sekali-kali boleh dikatakan bahwa mereka itu seperti memandai-mandai atau berlebih-lebih dalam penerangan mereka. Hal ini dikarenakan mereka memang mendapat ilmu seperti yang demikian itu lalu mereka sampaikan pula kepada generasi tabiin, dan seterusnya sampai kepada kita hari ini.

Jumlah mereka yang seramai ini, memang jika dilihat dari segi rawi dan syarat untuk menjadi mutawatir, memang sudah lebih daripada mencukupi untuk kita mengisytiharkannya sebagai mutawatir mutlak. Hanya mengenangkan soal ini adalah soal furuk dalam ilmu tauhid, maka tidaklah dirasakan perlu berbuat demikian. Namun jika ada pihak yang mau berbuat demikian, dipersilakanlah. Berikut adalah sahabat RA yang namanya dimasukkan sebagai periwayat hadis mengenai Imam Mahdi:

 1. Sayidatina Aisyah, Ummul Mukminin RA.
 2. Sayidatina Ummu Salamah, Ummul Mukminin RA.
 3. Sayidatina Maimunah, Ummul Mukminin RA.
 4. Sayidatina Ummu Habibah RA, Ummul Mukminin RA.
 5. Sayidina Ali bin Abi Talib KMW.
 6. Sayidina Ali al-Hilali RA.
 7. Sayidina Abdullah ibnul Abbas RA.
 8. Sayidina Abdullah ibnu Umar RA.
 9. Sayidina Abdullah ibnu Mas’ud RA.
 10. Sayidina Abdullah bin Amru bin al-As RA.
 11. Sayidina Abdullah bin Busri RA.
 12. Sayidina Abdullah bin Al-Haris RA.
 13. Sayidina Abdul Rahman bin Auf RA.
 14. Sayidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib RA.
 15. Sayidina Amru bin Al-As RA.
 16. Sayidina Amru bin Murrah al-Juhani RA.
 17. Sayidina Amru bin Taghlib RA.
 18. Sayidina Ammar bin Yasir RA.
 19. Sayidina Abi at-Tufail RA.
 20. Sayidina Abu Said al-Khudri RA.
 21. Sayidina Abu Hurairah RA.
 22. Sayidina Abu Ayub al-Ansari RA.
 23. Sayidina Abu Umamah al-Bahili RA.
 24. Sayidina Anas bin Malik RA.
 25. Sayidina Auf bin Malik RA.
 26. Sayidina Buraidah RA.
 27. Sayidina Husain bin Ali bin Abi Talib RA.
 28. Sayidina Huzaifah bin Al-Yaman RA.
 29. Sayidina Imran bin Husain RA.
 30. Sayidina Jabir bin Abdullah RA.
 31. Sayidina Jabir bin Samurah RA.
 32. Sayidina Jabir bin Majid as-Sadafi RA.
 33. Sayidina Jubair bin Nufair RA.
 34. Sayidina Kirrah al-Muzani RA.
 35. Sayidina Mustaurid al-Qurasyi RA.
 36. Sayidina Muaz bin Jabal RA.
 37. Sayidina Nafik bin Uqbah bin Abi Waqqas RA.
 38. Sayidina Osman bin Affan RA.
 39. Sayidina Qais bin Jabir RA.
 40. Sayidina Salman Al-Farisi RA.
 41. Sayidina Sauban RA.
 42. Sayidina Talhah bin Ubaidillah RA.
 43. Sayidina Tamim ad-Dari RA.
 44. Sayidina Zubair bin Al-Awwam RA.

sahabat nabi muhammad saw

yaa ALLAH kelak berikanlah syafa'at nabi besar MUHAMMAD SAW kepadaku kumpul -
kanlah daku hambamu ini bersama BELIAU dan PARA SAHABAT KHULAFAUR ROSYIDIN.

amien yaa robbal alamien 3X.

http://doktertoeloes.blogspot.com/2011/10/pengalaman pribadi.html

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer