Putera Bani Tamim
Putera Bani Tamim
Putera Bani Tamim adalah salah seorang dari 3 tokoh yang disimpan oleh Allah SWT di akhir zaman. Dua tokoh lainnya adalah Imam Al Mahdi dan Nabi Isa a.s. Putera Bani Tamim adalah tokoh yang mempersiapkan kemunculan Imam Mahdi, artinya munculnya beliau adalah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi.

Referensi mengenai Putera Bani Tamim dalam hadis:

 1. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al Ausat: Maksudnya: Dari Ibnu Umar bahawa Nabi SAW telah memegang tangan Sayidina Ali dan bersabda: “Akan keluar dari sulbi ini, searang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Bilamana kamu melihat yang demikian itu maka wajiblah bagi kamu bersama (yakni dengan mencarinya) Pemuda dari Bani Tamim, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panjiAl Mahdi.” (Dari kitab Al Hawi lil Fatawa aleh Imam Sayuti)
 2. Sabda Nabi SAW, dikeluarkan dari AI Hasan bin Sofyan dari Abu Nuaim: Maksudnya: Daripada Tsauban, telah bersabda Rasulullah SAW: ‘Akan datang panji-panji hitam dari Timur, hati mereka seperti kepingan besi. Barangsiapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah mendatangi mereka dan berbai’ahlah kepada mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salji.” (Dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti)
 3. Dari Ibnu Majah dan Tabrani daripada Abdullah bin AI Haras bin Juzu’ AI Zubaidi telah bersabda Rasulullah SAW: Maksudnya: “Akan keluarlah manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi.” (Dari kitab Al Hawi Iil Fatawa oleh Imam Sayuti)
 4. Hadis Ibnu Mas’ud
  Maksudnya: Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terpandang akan mereka, maka kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya, “Mengapa kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai?”
  Baginda menjawab, “Kami AhIul Bait telah Allah pilih untuk kami Akhirat Iebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah Timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan Ialu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang Ielaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas saIji. Sesungguhnya dia adalah Al Mahdi.” (Riwayat Ibnu Majah) (Lihat kitab Al Hawi lil Fatawa, halaman 71-72)
 5. Rasulullah SAW bersabda:
  “Sesungguhnya ketika zahir Al Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya: “Inilah Al Mahdi sebagai Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia.” SeIuruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mendapat kasih-sayangnya. SesungguhnyaAI Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan ada pun yang berbai’ah kepadanya antara rukun Al Aswad dan maqam Ibrahim, yang pertama sebanyak bilangan ahli Badar, kemudian Abdal dari Syam mendatanginya, diikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutus kepadanya tentera dari Khurasan dengan bendera-bendera (panji- panji) hitam dan mereka menuju ke Syam. Dan Allah menghantar kepadanya 3000 malaikat dan Ashabul Kahfi adalah di antara pembantunya.” (AI Hadis dari kitab As’afur Raghibin)

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di buku berjudul Abuya Hj Ashaari Muhammad Adalah Putera Bani Tamim.

=== sekian ===

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer