Rahsia Kejayaan Pendidikan Rasulullah.

Kuliah Perjuangan


04/04/2006

Sistem pendidikan Islam menjadikan pendidikan Rasulullah SAW sebagai model dan ikutan. Rasulullah mendidik manusia bukan dengan ilmunya dan bukan dengan fikirannya yang direka-reka. Selaku pesuruh Allah, baginda mendapat wahyu dari Allah. Rasulullah SAW tidak menambah atau mengurangkan kehendak Al Quran dan Sunnah dalam pendidikan yang diwujudkannya. Apa yang terkandung di dalam Al Quran dan Sunnah itulah saja bahan-bahan dan cara yang dipakai, yang telah berhasil mengubah bangsa Arab menjadi bangsa yang besar, dihormati dan penting dalam sejarah. Dalam waktu hanya 23 tahun saja, pendidikan Rasulullah SAW sudah berhasil mengubah manusia-manusia gurun yang liar menjadi malaikat-malaikat berupa manusia yang mampu menguasai 3/4 dunia dengan iman dan kasih sayang.

Al Quran dan Sunnah membahagi pendidikan kepada dua tahap: tahap Makkah dan tahap Madinah. Di tahap Makkah, Rasulullah membangunkan insan. Sedangkan di Madinah, baginda mulai membangun fizikal, akal dan mental.

Punca kejayaan Rasulullah yang paling utama ialah kerana baginda belajar dengan Allah tentang bagaimana mendidik manusia. Oleh kerana Allah yang mencipta manusia dan seluruh alam ini, maka Dialah yang paling tahu cara-cara mendidik manusia. Manusia, walau bertaraf nabi atau wali atau ustaz atau Perdana Menteri atau ahli falsafah sekalipun, tentu tidak semampu Allah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebab itu siapa yang merujuk kepada Allah dan Rasul yakni Al Quran dan Sunnah, insya-Allah akan berhasil mengulangi sejarah kejayaan Rasulullah.

Bila dikaji secara ringkas, bahan pendidikan melalui A1 Quran dan Hadis yang diamalkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:
1. Mendidik jiwa tauhid agar tumbuh rasa kehambaan yang tinggi terhadap Allah SWT. Ini dibuat dengan membawa manusia berfikir tentang kebesaran Allah, kuasa Allah, kehebatan Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah serta nikmat-Nya.

2. Mendidik hati agar rasa rindu dengan Syurga Allah, rahmat Allah, keampunan Allah, bantuan Allah dan lain-lain. Ini dilakukan dengan menyebutkan khabar-khabar gembira (tabsyir) tentang perkara-perkara tersebut.

3. Mendidik i man dan taqwa di hati agar manusia merasa gerun dengan Neraka dan azab Allah, serta ancaman-ancaman dan kemurkaan Allah. Hal ini didapati dengan menyebut perkaraperkara yang menakutkan manusia (tanzir).

4. Mendidik manusia agar melakukan amal soleh dan berakhlak mulia . Untuk itu, Al Quran banyak menceritakan sejarah hidup para nabi, rasul dan orang-orang soleh yang patut dijadikan panduan hidup manusia.

5. Mendidik manusia agar menghindari sifat-sifat jahat dan agar selamat dari api Neraka. Maka diceritakan perihal orang-orang jahat atau musuh Allah seperti Firaun, Namrud, Qarun, Haman dan lain-lain.

6. Mendidik manusia agar memiliki sikap hidup yang khusus sebagai seorang Islam, agar selamat di dunia dan di Akhirat. Maka Al Quran mengajarkan tentang syariat atau undang- undang Allah. Ada perkara haram dan makruh yang perlu dijauhi. Ada pula perkara wajib, sunat dan harus yang perlu buat.

Demikianlah secara ringkas garis panduan tentang bahan-bahan pendidikan Rasulullah. Mengikutinya akan menjadikan seseorang itu beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia dengan Allah dan dengan dapat kita lihat pada peribadi Rasulullah dan para Sahabat, merekalah orang yang paling banyak melaksanakan bahan-bahan didikan itu.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer