Ilmu dan Hikmah






Untitled Document



1. Panduan untuk Pendakwah dan Guru

Dalam Al Qur'an Allah berfirman :

surat:16 ayat:125

" Udd 'u ila sabili Rabbika bil hikmatih wal mau izatul hasanah wa jadil hum billati hia ahsan" [An Nahl 125]

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasehat yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik.

Ayat ini merupakan panduan untuk para pendakwah, pejuang agama dan guru sehingga mereka tidak hanya memberi atau menyampaikan ilmu saja tetapi sampai pendengar atau murid berusaha sungguh-sungguh untuk membuat perubahan nyata dalam diri mereka. Walaupun dalam ajaran islam, secara lahirnya siapapun boleh berdakwah atau menjadi guru, tetapi bukan mudah untuk menjadikan dakwah atau didikannya berkesan. Kalau sekadar berdakwah secara umum semua orang dapat mengerjakannya.

Ayat di atas mengingatkan para pendakwah, pejuang agama dan pendidik supaya dakwah atau didikannya berkesan, paling tidak ada 3 asas yang perlu dimiliki. Yang lain itu tambah-tambahan. Tiga asas ini yang sangat penting yaitu : hikmah, nasehat yang baik dan berdiskusi dengan cara yang baik.

2. Ilmu dan Hikmah

Mengapa dalam ayat tersebut Allah tidak berfirman sebagai berikut :

"udd 'u ila sabilik rabbika bil ilmu"

yang bermakna, hendaklah kamu menyeru kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu?

Sebab kalau berdakwah, berjuang menyeru manusia kepada Tuhan, atau mendidik hanya dengan ilmu saja, ia tidak akan memberi kesan dan perubahan pada sasaran dakwah atau murid. Apalagi kalau dalam dakwah dan perjuangan tersebut para pendakwah banyak menyelipkan lelucon yang kadang-kadang mendekati porno, sehingga dalam majelis tersebut banyak pendengar yang lalai dan tertawa. Selain itu banyak pendakwah yang mengharapkan amplop dan pujian orang, yang menjadikan kegiatan dakwahnya sebagai sumber kehidupan dia dan keluarganya. Begitu juga dengan guru yang menjadikan pekerjaan guru sebagai sumber mata pencaharian dia, maka dakwah atau didikannya tidak berkesan. Hasilnya anggota masyarakat dan anak-anak murid tidak berubah.

Kita dapat lihat realitasnya dalam masyarakat. Begitu meriahnya majelis taklim, pengajian di kantor-kantor, sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren, oranganisasi-oranganisasi Islam, tetapi perubahan yang nyata dalam masyarakat belum nampak lagi. Banyak pejabat, pebisnis, tokoh dan anggota masyarakat yang rajin datang ke pengajian, mengerjakan sholat, haji, pergi umroh setiap tahun, tetapi masih membuat kejahatan lahir batin seperti : korupsi, membohong, menipu, tidak disiplin, sombong, pemarah, hasad dengki, bakhil, ego dan lain-lain.

Dalam ayat di atas Allah menyebut bahwa dakwah yang dapat memberi kesan tidak cukup hanya dengan ilmu saja, tetapi memerlukan hikmah

Apakah yang disebut hikmah itu ?

Rasulullah SAW bersabda :

"Barang siapa yang diberi ilmu hikmah dia dibagi sesuatu yang banyak"

Banyak orang yang menterjemahkan hikmah itu dengan bijaksana, tetapi sebenarnya bukan itu maksudnya, sebab dalam bahasa arab bijaksana artinya lain. Sebab yang disebut bijaksana itu adalah Fatonah, yaitu bijaksana pada para Rasul Allah. Atau abqoriah.

Tetapi yang dimaksud dengan hikmah di sini ialah ilmu di dalam ilmu. Ilmu yang tidak terdapat di dalam kitab. Artinya orang yang diberi hikmah itu diberi faham oleh Allah sehingga dia faham jalan fikiran, hati, roh, atau batin orang. Dia faham hal-hal rohani, nafsu, roh, dan akal manusia. Artinya orang yang mendapat ilmu hikmah ini, dia diberi ilmu dan kefahaman oleh Allah secara langsung melalui ilham.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

surat:2 ayat:282

"Bertaqwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajar kamu ilmu" [Al Baqarah 282]

Inilah ilmu hikmah atau kefahaman yang Allah beri secara langsung ke dalam hati kita. Artinya setelah ada ilmu yang asas, dia diberi ilmu dan kefahaman lain oleh Allah. Ilmu asas mesti ada. Jadi kalau ingin berdakwah atau mendidik orang secara berkesan, para pendakwah dan guru mesti ada ilmu hikmah. Tidak sekadar ingin mendapat pahala atau sumber kehidupan. Di sinilah kekurangan para pendakwah dan pendidik sekarang ini. Mereka tidak memiliki ilmu hikmah. Sebab ilmu hikmah hanya Allah beri kepada orang yang bertaqwa. Karena tidak berhikmah, maka dia tidak akan dapat faham jalan fikiran, hati, roh, akal, perasaan atau batin orang, sehingga sasaran dakwah dan murid-murid susah untuk berubah menuju kepada kebaikan.

Apakah itu taqwa?

Taqwa bukan sekadar telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, sholat, zakat, puasa dan haji saja. Taqwa adalah himpunan sifat-sifat baik yang ada dalam diri manusia, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk yang dibuat semata-mata untuk mencari redha dan kasih sayang Allah.

Diantara sifat baik terhadap Allah adalah : rasa bertuhan yang tajam, rasa cinta, takut, rindu, tawakkal, mengharap dengan Allah, rasa di awasi, diperhati oleh Allah, melaksanakan semua yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang dan dibenci oleh Allah, semata-mata untuk mencari redha dan kasih sayang Allah. Diantara sifat baik terhadap sesama makhluk dan manusia adalah : pemurah, kasih sayang, bertoleransi, tolong menolong, pemaaf, sabar dan lain-lain yang semuanya dibuat semata-mata untuk mencari redha dan kasih sayang Allah.

Diantara ciri-ciri pendakwah dan guru yang bertaqwa adalah seperti berikut :

 1. Hati mereka senantiasa bersama Allah, sehingga mereka takut, cinta, rindu, sensitif dan sangat membesarkan Allah
 2. Ibadah fardhu dan sunatnya kemas dan banyak.
 3. Akhlak mereka baik, boleh menawan hati orang lain seperti pemurah, tawadhuk, pemaaf, penyayang, bertolak-ansur, menghormati tetamu dan lain-lain lagi.
 4. Ukhuwah dan kasih sayang antara mereka begitu erat dan kukuh.
 5. Hukum Allah sangat mereka jaga, lebih dari rakyat jelata atau murid sehingga pribadi mereka menjadi contoh. Mereka sangat menjauhi larangan Allah yang haram dan makruh.
 6. Berdakwah dan mengajar dengan kasih sayang sekalipun terhadap orang kafir.
 7. Mereka hidup zuhud, tidak mengambil kepentingan peribadi dari dakwah dan pekerjaan mereka. Mereka tidak menjadikan dakwah dan mengajara itu sebagai sumber penghasilan. Bahkan harta mereka sendiri dikorbankan untuk kepentingan umat dan murid. Mereka hidup berdikari.
 8. Mereka sangat memberi layanan kepada umat dan murid dan menyelesaikan masalah umat, murid, pengikut dan penyokong-penyokongnya.
 9. Jemaah atau sekolah mereka gagah dan menjadi model atau bayangan kepada masyarakat.

3. Mauizatul hasanah

Mauizatul hasanah artinya nasehat yang baik. Artinya dalam berdakwah menyeru masyarakat kepada Allah atau dalam mendidik anak-anak murid, para pendakwah dan guru hendaknya memberi nasehat yang baik dengan memberi khabar gembira atau tabsyir. Misalnya dengan menceritakan indahnya hidup bersama Allah, indahnya ganjaran yang akan Allah beri di akhirat, pertolongan yang Allah beri kepada orang-orang yang bersunggug-sungguh menuju Allah dan sebagainya. Ajak pendengar atau murid-murid berfikir tentang kebesaran ALLAH, kuasa ALLAH, kehebatan ALLAH, kebaikan ALLAH, rahmat ALLAH serta nikmat-Nya. Ini akan mendidik jiwa tauhid agar tumbuh rasa kehambaan yang tinggi terhadap ALLAH SWT.

Termasuk memberi nasehat yang baik adalah dengan menceritakan tanzir atau cerita-cerita yang menakuntukan, misalnya menceritakan tentang Neraka dan azab ALLAH, serta ancaman-ancaman dan kemurkaan ALLAH bagi orang yang durhaka kepada Allah. Selain itu, termasuk memberi nasehat yang baik adalah menceritakan sejarah hidup para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Cerita-cerita itu bermaksud untuk mendorong manusia agar melakukan amal soleh dan berakhlak mulia serta menjadi panduan kepada manusia, bagaimana mereka harus menjalani hidup sebenarnya.

Supaya manusia menghindari sifat-sifat jahat dan agar selamat dari pada api Neraka, maka para pendakwah dan guru menceritakan perihal orang-orang jahat atau musuh ALLAH seperti Firaun, Namrud, Qarun, Haman dan lain-lain. Semuanya ini untuk dapat dijadikan iktibar dan pengajaran oleh para pendengar dan anak-anak murid.

4. Gunakan kaedah "bil ahsan"

Dalam masyarakat ada berbagai golongan orang, ada golongan awam, ada golongan cerdik pandai, intelek, pemimpin, dan ulama. Terhadap golongan yang bukan awam ini para pendakwah mesti menggunakan kaedah "bil ahsan".

Artinya dengan cerdik pandai, intelek, pemimpin, ulama dan lain-lain, hendaklah para pendakwah dan pendidik masyarakat berbincang dengan sebaik-baiknya, yaitu : bahasa mesti baik, bertutur kata mesti tersusun, kata-katanya keluar dari hati yang dihayati, dijiwai dan sudah ada kesungguhan untuk mengamalkan apa yang dikatakan. Para pendakwah dan pendidik juga mesti ada ilmu yang luas walau secara umum dan serba sedikit yang mencakup ilmu pendidikan, politik, ekonomi, sosiology, sejarah, kebudayaan dan sebagainya. Tanpa alat-alat yang cukup ini, dakwah dan pendidikan kita tidak akan berkesan dan tidak mendorong masyarakat atau anak-anak didik untuk baiki diri. Tidak mendorong orang bukan Islam untuk masuk ke dalam Islam, karena mereka tidak melihat dan merasakan keindahan dan kecantikan Islam yang dibawa oleh para pendakwah dan pendidik masyarakat. Itu alat-alat yang bersifat maknawiyah.

Selain itu yang dimaksud dengan bil ahsan adalah dengan menggunakan alat-alat yang berbentuk material, teknologi canggih dan fisik seperti persembahan nasyid, sajak, drama dan macam-macam alat modern lainnya. Bila alat-alat ini kurang atau tidak ada sama sekali, maka hasilnya orang akan jemu sehingga pesan dakwah tidak sampai, atau berdaakwah dengan mengumpat, memaki atau menjatuhkan orang, sebab bahan-bahan dan alat-alat dakwah tidak cukup.

Para sahabat dahulu berdakwah pergi ke Cina hanya 2-3 orang saja, tetapi dalam waktu yang singkat, belum lagi para sahabat faham berbahasa Cina, sudah berbondong-bondong rakyat Cina masuk Islam. Apa rahasianya? Para sahabat memiliki 3 kekuatan utama yaitu

 1. rasa bertuhan yang tajam,
 2. sikap dan akhlak mulia
 3. ilmu dan hikmah

Para pendakwah sekarang lain, sudah 30 tahun berdakwah, tidak seorangpun masuk islam. Kalau umat tidak sholat, setelah didakwahi tetap tidak sholat juga, sebab para pendakwah tidak berdakwah dengan hikmah, mauizatil hasanah dan ahsan. Kadang-kadang berdakwah hasilnya lebih banyak kerusakan dari pada kebaikan, lahir golongan militan, sebab tidak ada hikmah, mauizatil hasanah dan ahsan. Akhirnya seluruh dunia Islam terancam.

Sebab itu dikatakan, siapa yang sungguh-sungguh mengetahui ilmu Qur'an, maka dia akan tahu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat berkaitan dengan syariat, tasawuf, tauhid dan ilmu dunia seperti ilmu politik, kemasyarakatan, psikologi, kebudayaan, sejarah, pendidikan dan lain-lain. Yang jadi masalah, para pendakwah kita kebanyakan tidak memiliki ilmu-ilmu itu, padahal sekarang kita banyak berhadapan dengan golongan cerdik pandai dan intelek. Anehnya orang yang mengaji Qur'an hanya tahu ilmu syariat, tauhid atau tasawuf saja, sedangkan ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu kebudayaan, ilmu politik, ilmu sosial ada dalam Qur'an. Dia tidak tahu karena kebanyakan guru-guru yang mengajarpun tidak faham ilmu-ilmu tersebut.

=== sekian ===

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer