Rasulullah Mencium Syalabi

Abu Bakar bin Muhammad bin Umar berkata, "Aku sedang bersama Abu Bakar bin Mujahid, ketika tiba-tiba datang Imam Syalabi (11). Abu Bakar bin Mujahid berdiri menyambut, memeluk, dan mencium keningnya. Aku berkata kepadanya, Tuanku, engkau lakukan ini kepada Syalabi? Padahal engkau— dan juga semua orang yang ada di Baghdad ini— menganggapnya sebagai orang gila?
Abu Bakar berkata, 'Aku melakukan ini kepada Syalabi karena kulihat Rasulullah saw. melakukan hal itu kepadanya.

Aku pernah memimpikan Rasulullah saw. menyambut dan mencium Syalabi. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau melakukan hal itu?'
Beliau menjawab, "Orang ini membaca ayat,
'Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. ' (at-Taubah [9]: 128), dan dia mengucapkan (sebanyak tiga kali),
'Shallallahu 'alaika ya Muhammad (semoga Allah menganugerahkan rahmat kepadamu, wahai Muhammad).'"
Abu Bakar bin Mujahid berkata, "Ketika Syalabi masuk, aku bertanya apa yang dia baca setelah melaksanakan shalat. Ia menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw."

(11) Ia adalah salah seorang pengamal Al-Qur'an di abad ka-4 hijriah.

Alhamdulillah

Alhamdulillah

Post new comment

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer