admin's blog

Rasulullah saw memutihkan wajah

Abdul Wahid bin Zaid berkata: “Suatu hari, aku melakukan safari untuk haji ke Makah, dalam perjalanan aku ditemani oleh seorang lelaki, dia tidak berdiri dan tidak pula duduk, dia tidak datang dan tidak pergi, dia tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan thaharah dan tidak tidur. Dia tak pernah melakukan sesuatu, kecuali membaca salawat kepada Nabi saw, ketika aku tanya mengenai hal itu dia menjawab: “Aku beritahu kamu sesuatu yang aneh dan ajaib, suatu hari aku pergi ke Makah bersama dengan ayahku, di suatu daerah kami singgah di sebuah rumah.

Sayidina Ali bermimpi mendapat kurma dari Rasulullah

 

Kurma

Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata:

Ummu Fadhal bermimpi tubuh nabi dipotong

Ibnu Sa’ad menyebutkan di dalam Thabaqat al-Kubraa bahwa Ummu Fadhal suatu hari bermimpi dengan suatu mimpi yang menakjubkan, sehingga ia bersegera untuk mengadukannya kepada Rasulullah saw, ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya bermimpi seolah-olah sebagian tubuhmu berada di rumahku.” Rasulullah saw bersabda, “Mimpimu bagus, kelak Fathimah melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan engkau susui dengan susu yang engkau berikan buat anakmu (Qatsam).”

Rasulullah Mencegah Khalid bin Said Masuk Neraka

Ringkasan: Setelah mimpi masuk neraka dan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Sa'id langsung bersyahadat, langsung bertobat dan mengimani agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Bilal bermimpi bertemu Rasulullah

Beliau adalah Muazzin di zaman Rasulullah SAW, termasuk golongan sahabat yang ikut dalm perang Badar. Nabi SAW telah bersaksi atas penetapannya sebagai ahli surga. Setelah Rasulullah SAW wafat, karena tak kuat menanggung kesedihan hati akan ingatannya kepada Rasulullah SAW, Bilal pindah ke negeri Syam.

Beberapa buku baru di awal Juli 2012

Berikut ini beberapa buku yang baru saja diupload, atau baru saja dilengkapi isinya:
- Barat di Ambang Maut http://kawansejati.org/barat-di-ambang-maut
- The West on The Brink of Death http://kawansejati.org/the-west-on-the-brink-of-death
- Tujuh Wali Melayu http://kawansejati.org/tujuh-wali-melayu
- Ulama Menurut Pandangan Islam http://kawansejati.org/ulama-menurut-pandangan-islam

Selamat membaca!

Yaa Nabi Salaamun Alaika

Yaa Nabi Salaam 'alaika
Yaa Rasul Salaam 'alaika
Yaa Habib Salaam 'alaika
Salawaatu'llah 'alaika

Salutations on you, O Prophet
Salutations on you, O Messenger of Allah
Salutations on you, O Beloved
Blessings of Allah be upon you.

Ashraqal Badru 'alaina
Fakhtafat Minhul Buduru
Mithla Husnika Maa Ra'aina
Qattu Yaa Wajhas-Suroori

A full moon rises over us
The other moon disappears
We never saw the like of your beauty
O face of gladness

Anta Syamsun Anta Badrun
Anta Nuurun Fawqa Nuuri
Anta Iksiirun wa Ghaali

Buku Baru

Ada beberapa buku yang baru didapat filenya, sebagai berikut:
- Barat di Ambang Maut http://westbrinkofdeath.wordpress.com/2012/05/24/prakata/
- West in the brink of death http://westbrinkofdeath.wordpress.com/
- 7 Wali Melayu

Versi PDF buku tersebut dapat diambil di https://www.box.com/shared/k1gtlcl7b8

Produk Babi dan turunannya

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer