admin's blog

Kisah Ke-51: Engkau Kubur Ilmuku

Hasan bin Utsman al-Qanthari berkata, "Aku mengubur semua buku-bukuku dan aku berkonsentrasi untuk beribadah, mendalami tashawwuf, dan berijtihad. Lalu aku memimpikan Rasulullah saw. Sepertinya, beliau menaiki mimbar sambil menunjuk dengan jarinya. Beliau memegang pena yang diolesi dengan wewangian dan kasturi. Beliau lalu memberikan satu pena kepada setiap orang yang hadir. Ketika aku tiba di hadapan beliau, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berikanlah pena kepadaku.'
Beliau berkata, 'Bagaimana aku memberikan kepadamu pena, sedang kamu telah mengubur ilmuku?'

Ikuti Mazhab Ibnu Battah

Abu Muhammad al-Jauhari menceritakan bahwa saudaranya, Abu Abdillah, berkata, "Aku pernah memimpikan Rasulullah saw. Aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, mazhab apakah yang paling benar? Atau, saya harus mengikuti mazhab yang mana?'
Beliau berkata, 'Ibnu Battah (17) ... Ibnu Battah...
Aku pergi dari Bagdad menuju Akbara (18). Kebetulan aku tiba di sana pada hari Jumat. Aku segera bergegas menemui Syekh Abu Abdillah bin Battah di masjid. Ketika aku bertemu dengannya, sebelum aku memberitahukan mimpiku, ia telah berkata kepadaku, 'Rasulullah saw. benar... Rasulullah saw. benar ..."

Pemimpin Para Orator

Pada hari Jumat, Abu Yahya bin Nabatah berpidato tentang mimpi. Pada malam harinya, ia memimpikan Rasulullah saw. dan para sahabat beliau di antara kuburan-kuburan. Ketika ia menghampiri Rasulullah, beliau berkata, "Selamai datang, wahai pemimpin para orator."

Lalu beliau melihat ke kuburan dan berkata, "Apa yang bisa kamu katakan (tentang itu) wahai orator?"

Naik Mimbar

Fatimah binti Abbas rabimahallah, seorang ahli fiqih dan orator (al-waizhah), terbiasa naik mimbar dan memberikan nasihat kepada para perempuan. Banyak perempuan yang mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya. Banyak di antara mereka yang menjadi baik dan lembut hati.

Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah salah seorang yang mengagumi keilmuan Fatimah. Ia memuji kecerdasan, kekhusyuan, dan kesufian Fatimah.

Rasulullah bertemu Imam Sayuthi

Kisah Ke-44: Kamu Berhak Memperolehnya

Syekh Abdul Qadir asy-Syadzili menulis di dalam tulisan biografisnya tentang Imam Sayuthi (14). Kata Imam Sayuthi, "Aku pernah memimpikan Rasulullah. Beliau berkata kepadaku,
'Wahai Syekh (pakar) hadits.'
Aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk penghuni surga?'
Beliau berkata, 'Ya.'
Aku bertanya lagi, 'Tanpa harus disiksa terlebih dahulu?' Kata beliau, 'Kamu berhak untuk memperolehnya.'"

(14) Al-Hafizh Jalaluddin as-Sayuthi, wafat pada tahun 911 H.

Berdasar Islam dan As-Sunnah

Abu Ali ad-Dabbag (13) berkata, "Aku memimpikan diriku bertemu dengan Rasulullah saw. dan aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah saw., doakanlah saya agar saya hidup berdasar ajaran Islam.'

Beliau berkata, "Dan berdasar As-Sunnah."

(13) Husain bin Abi Zaid, wafat pada tahun 454 H

Rasulullah Berjumpa Imam Hasan Al Asy'ari

Imam Hasan al-Asy'ari (18) berkata, "Ketika aku tertidur pada sepuluh awal Ramadhan aku memimpikan Rasulullah saw. Beliau berkata, 'Wahai Ali, belalah mazhab yang diceritakan dariku karena ia adalah mazhab yang benar.'
Ketika aku tarbangun, aku seperti dihadapkan pada persoalan yang berat. Aku masih terus berpikir tentang mimpiku. Aku masih dibebani dengan dalil-dalil yang begitu banyak tentang persoalan ini. Pada pertengahan Ramadhan tiba, aku memimpikan Rasulullah saw. lagi. Beliau berkata,

'Apa yang telah kamu lakukan atas perintahku?'

Allah Telah Mengampuni Kumait

Saad al-Asadi berkata; "Aku memimpikan Rasulullah saw. Beliau berkata kepadaku, 'Kamu dari golongan mana?'
Aku berkata kepadanya. 'Aku dari golongan orang-orang Arab.'
Beliau berkata, 'Aku tahu. Dari golongan Arab mana?' Aku jawab, 'Dari bani Asad' Kata beliau, 'Dari bani Asad bin Khuzaimah?' 'Benar,' kataku.
Beliau berkata kepadaku, 'Apakah kamu keturunan Hilal?'
'Ya,' jawabku.
Kata beliau, 'Apakah kamu mengenal Kumait bin Zaid?' Aku berkata, 'Dia adalah paman dan dari kabilahku, wahai Rasulullah.'
Beliau berkata, 'Apakah kamu hafal salah satu syairnya?' 'Ya.' jawabku.

Rasulullah minta Abu Hasan bin Mas'un Pergi Haji

Hafizh Abu al-Qasim bin Asakir menceritakan bahwa orator ulung, Abu al-Hasan bin Mas'un pada masa awal hidupnya, bekerja di sebuah percetakan buku. Ia memberikan upah pekerjaannya itu untuk ibunya, selain untuk dirinya sendiri.
Pada suatu hari ia mencetak buku, dan ibunya menemaninya. Kata Abu al-Hasan kepada ibunya, "Aku ingin melaksanakan haji."
Ibunya berkata, "Bagaimana mungkin kami bisa melaksanakan haji, sedangkan kamu tidak memiliki apa-apa, dan aku juga tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Kita hanya hidup dari upah percetakan ini."

Rasulullah bertemu Imam al-Ghazali

 

Imam Abu al-Fatah as-Sawi berkata, "Aku memasuki Masjidil Haram, dan tak lama aku terserang kantuk. Aku melihat sebuah pekarangan yang sangat luas dipenuhi oleh banyak orang. Setiap orang memegang sebuah kitab dan mereka mengelilingi seseorang. Aku bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan dan siapakah yang ada di tengah-tengah mereka itu. Mereka menjawab, 'Beliau adalah Nabi saw. Orang-orang itu adalah para penggagas mazhab. Mereka ingin membacakan mazhab-mazhab dan keyakinan mereka kepada Rasulullah saw. agar beliau memeriksa dan membenarkannya.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer