79. An NaaziŽaat

36. dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.