79. An NaaziŽaat

DI HARI KIAMAT ITU TERINGATLAH MANUSIA AKAN PERBUATANNYA DI DUNIA
34. Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.