75. Al Qiyaamah

40. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?