75. Al Qiyaamah

39. lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.