22. Al Hajj

Celaan terhadap orang-orang yang tidak berpendirian
11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi[980]; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang[981]. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.


[980]. Maksudnya: tidak dengan penuh keyakinan.

[981]. Maksudnya: kembali kafir lagi.