22. Al Hajj

9. dengan memalingkan lambungnya[979] untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan dihari kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar.


[979]. Maksudnya: menyombongkan diri.