ALLAH, Tuhan Pemilik Segalanya (I)

ALLAH SWT adalah Tuhan semesta alam. Yakni Dia Pencipta, Pengatur, Pengurus Yang Maha Bijaksana. Dia mencipta dan mengatur semua jenis alam dan sekalian jenis makhluk. Kuasa-Nya tanpa dibantu oleh kuasa manapun. Atau dengan kata lain, Dia tidak bersekutu dengan kuasa lain untuk mencipta dan membinasakan alam ini. Bahkan seluruh penguasa di dunia Dialah yang menciptakan dan kemudian membinasakannya. Menjadikan Kuasa-Nya total dan mutlak.

ALLAH itu tunggal (Esa). Tunggal (Esa) pada Dzat, sifat dan perbuatan-Nya. Luas, hebat dan agungnya ciptaan ALLAH meliputi semua jenis alam dan sekalian jenis makhluk, Yakni meliputj alam lahir, alam batin, alam dunia, alam akhirat, alam malaikat, alam hayawanat (alam hayati) dan alam jamadat.

Alam jamadat terangkum di dalamnya berbagai­jenis makhluk yang tidak bernyawa seperti langit, bumi, bulan. matahari, bintang, udara, air, gunung­-gunung, bukit-bukit, pepohonan, laut, sungai, batu-batu, pasir dan lain-lain. Selain ALLAH menciptakan sekalian alam yang tersebut di atas, diciptakan-Nya juga alam yang paling aneh, unik, seni dan halus yaitu alam maknawiyah. Apa yang terangkum dalam alam maknawiyah ialah alam ilmu, alam perasaan manusia, fitrah, daya pemikiran manusia, akal atau roh, kehendak-kehendak nafsu manusia dan binatang, daya tenaga lahir manusia dan binatang. serta daya tenaga atom, nuklir, hidro dan sebagainya.

Pengaturan dan segala ciptaan ALLAH yang Maha Hebat dan Agung ini sangat teratur, tersusun dan rapi. Tidak pemah terjadi accident. Cakrawala yang dipenuhi planet-planet (matahari, bumi, bulan. bintang dan lain-lain) yang tidak pernah accident antara satu dengan yang lain, berputar di dalam galaksinya, patuh selalu kepada ALLAH. Semuanya milik ALLAH dan ALLAH berhak untuk berbuat apa saja terhadap mereka.

Pergantian siang dan malam atau terang dan gelap serta terjadinya proses kejadian bayi yang berasal dari air mani yang hina melalui proses pembesaran dalam perut ibu (dari satu sel membentuk segumpal darah dan seterusnya menjadi segumpal daging, lalu menjadi janin dan akhimya lahir ke dunia) dan dari bayi menjadi remaja, dewasa, tua dan akhirnya mati adalah juga kehendak dan ciptaan ALLAH dan milik-Nya.

Maha Seni-nya ciptaan ALLAH dapat dilihat sehingga tidak pemah terjadi sidik jari manusia ini sama antara satu sama lain. ALLAH membentukkan rupa dan menjadikan segala jenis makhluk tidak pernah sama walaupun serupa jenisnya. Baik itu dari segi wajah, bentuk suara, bunyi, desiran dan lain-lainnya pun tidak sama. Semuanya adalah perbuatan ALLAH Yang Maha Hebat yang menjadi hak serta milik-Nya.

Tegasnya segala isi alam yakni alam lahir, alam batin, alam dunia, alam akhirat, alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hayawanat, alam jamadat dan alam maknawiyah adalah ciptaan ALLAH. sekaligus milik-Nya dan hak-Nya. Tidak ada satu ciptaan pun yang terkecuali bahkan sebesar atom, melainkan semuanya menjadi milik ALLAH yang mutlak. Seperti firman-Nya: “ALLAH-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat (As Saffat : 96)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer