Ringkasan Akidah Ahlusunnah Wal Jamaah
Untitled Document
Perkara-perkara yang wajib diyakini berkaitan dengan Iman dikenal sebagai Rukun Iman, yang meliputi:

 1. Keyakinan kepada ALLAH dan sifat-sifatNya baik sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dan juga sifat-sifat yang boleh.
 2. Keyakinan kepada para rasul dan sifat-sifatnya.
 3. Keyakinan kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah seperti Al Quran, Zabur, Injil dan Taurat.
 4. Keyakinan kepada para malaikat.
 5. Keyakinan kepada akhirat yang meliputi Syurga dan Neraka serta perkara-perkara lain yang merangkumi perkara di alam ghaib.
 6. Keyakinan kepada Qadha dan Qadar ALLAH.

Uraian tentang iman dalam Ahlusunnah Wal Jamaah telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asyari.

Keyakinan Dengan Allah

Uraian tentang ketuhanan ini telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asyari dan dikenal sebagai "Tauhid Sifat 20". Dari sifat-sifat Allah yang sempurna dan tak berhingga itu yang wajib diketahui secara ringkas oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal adalah :

 • 20 sifat yang wajib (mesti ada ) pada Allah
 • 20 sifat yang mustahil (tidak mungkin ada) pada Allah
 • 1 sifat yang mubah (boleh ada-boleh tidak) pada Allah

Adapun sifat yang 20 yang mesti ada dan yang 20 mustahil pada Allah itu adalah :

 1. Wujud : Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada.
 2. Qidam : Allah tidak berpermulaan ada-Nya. Mustahil Ia berpermulaan ada-Nya.
 3. Baqa : Allah kekal selama-lamanya, mustahil Ia akan lenyap (habis)
 4. Mukhalafatuhu Lil Hawaditsi : Allah berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil Ia serupa dengan makhluk yang Ia ciptakan.
 5. Qiyamuhu Binafsihi : Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan pertolongan pihak lain, mustahil memerlukan pertolongan pihak lain.
 6. Wahdaniah : Allah Allah Maha Esa, mustahil Ia banyak (berbilang).
 7. Qudrat : Allah berkuasa, mustahil Ia lemah (dhaif)
 8. Iradah : Allah menetapkan sesuatu menurut kehendak-Nya dan mustahil Ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu
 9. Ilmu : Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikan-Nya dan tahu yang akan dijadikan-Nya, mustahil Ia tidak tahu.
 10. Hayat : Allah hidup, mustahil ia mati.
 11. Sama : Allah mempunyai sifat sama, yaitu mendengar, mustahil Ia tuli.
 12. Basyar : Allah melihat, mustahil Ia buta
 13. Kalam : Allah berkata, mustahil Ia bisu.
 14. Kaunuhu Qadiran : Allah tetap selalu dalam keadaan berkuasa, mustahil Ia dalam keadaan lemah.
 15. Kaunuhu Muridan : Allah tetap selalu dalam keadaan menghendaki, mustahil Ia dalam keadaan tidak menghendaki
 16. Kaunuhu 'Aliman : Allah tetap selalu dalam keadaan tahu, mustahil Ia dalam keadaan tidak mengetahui
 17. Kaunuhu Hayyan : Allah tetap sealu keadaan hidup, mustahil Ia dalam keadaan mati.
 18. Kaunuhu Sami'an : Allah tetap dalam keadaan mendengar, mustahil Ia dalam keadaan tuli.
 19. Kaunuhu Basyiran : Allah dalam keadaan melihat, mustahil Ia dalam keadaan buta.
 20. Kaunuhu Mutakalliman : Allah tetap dalam keadaan berkata, mustahil Ia bisu.

Sifat yang boleh/mubah pada Allah adalah boleh membuat dan boleh pula tidak membuat sekalian pekerjaan. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan segala makhluk, dan tidak wajib pula untuk meniadakan segala makhluk.

Keyakinan Dengan Para Rasul

Nabi dan rasul jumlahnya banyak sekali sampai 124,000 orang, dan rasul-rasul itu ada 313 atau 315 orang. Nabi yang pertama sekaligus merupakan manusia yang pertama yang Allah utus ke muka bumi adalah Nabi Adam. Nabi penutup, penghulu sekalian nabi dan para rasul adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sesudah Baginda, tidak ada lagi nabi dan rasul. Baginda adalah rasul bungsu untuk ummat akhir zaman. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib diketahui adalah 25 orang, yaitu seperti yang tersebut di dalam Al Quran sebagai berikut:

 1. Nabi Adam Alaihissalam
 2. Nabi Idris Alaihissalam
 3. Nabi Nuh Alaihissalam
 4. Nabi Hud Alaihissalam
 5. Nabi Shaleh Alaihissalam
 6. Nabi Ibrahim Alaihissalam
 7. Nabi Luth Alaihissalam
 8. Nabi Ismail Alaihissalam
 9. Nabi Ishaq Alaihissalam
 10. Nabi Yaqub Alaihissalam
 11. Nabi Yusuf Alaihissalam
 12. Nabi Ayub Alaihissalam
 13. Nabi Syuaib Alaihissalam
 14. Nabi Musa Alaihissalam
 15. Nabi Harun Alaihissalam
 16. Nabi Zulkifli Alaihissalam
 17. Nabi Daud Alaihissalam
 18. Nabi Sulaiman Alaihissalam
 19. Nabi Ilyas Alaihissalam
 20. Nabi Ilyasa Alaihissalam
 21. Nabi Yunus Alaihissalam
 22. Nabi Zakaria Alaihissalam
 23. Nabi Yahya Alaihissalam
 24. Nabi Isa Alaihissalam
 25. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Diantara mereka dipililih 5 rasul Ulul Azmi, karena kesabaran mereka yang luar biasa yaitu:

 1. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
 2. Rasulullah Ibarahim Alaihissalam
 3. Rasulullah Musa Alaihissalam
 4. Rasulullah Isa Alaihissalam
 5. Rasulullah Nuh Alaihissalam

Rasul-rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Mereka manusia seperti kita yang menerima wahyu dari Allah dan memiliki sifat-sifat kerasulan. Ini yang membedakan para rasul dengan manusia biasa. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib bagi mereka yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Selain itu ada sifat-sifat yang mustahil bagi mereka dan ada satu sifat yang harus (jaiz).

Sifat-sifat yang wajib bagi para rasul adalah sebagai berikut:

 1. Siddiq (benar), mustahil pendusta.
 2. Amanah (dipercaya), mustahil khianat.
 3. Tabligh (menyampaikan), mustahil menyembunyikan
 4. Fathanah (bijak) mustahil dungu.

Adapun sifat yang jaiz bagi para rasul ialah sifat-sifat kemanusiaan yang tidak merendahkan darjat kerasulannya. Umpamanya makan minum, tidur, kawin, bergaul dalam masyarakat, menjadi imam dalam solat, menjadi jenderal dalam peperangan dan lain-lain sebagainya.

Kitab-kitab Suci

Kitab suci yang wajib diketahui dan diyakini ada 4, yaitu:

 1. Kitab Suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam.
 2. Kitab Suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam.
 3. Kitab Suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam
 4. Kitab Suci Al Quran yang diturunkan kepada Baginda Rasulullah saw.

Semua kitab suci itu dari Allah dan isinya semuanya benar, tidak boleh ada sedikitpun keraguan terhadapnya. Hanya kitab Taurat dan Injil yang ada ditangan penganut-penganutnya sekarang ini yang tidak lagi menurut yang aslinya, sudah banyak diubah oleh pendeta-pendetanya dulu, sehingga tidak dapat lagi dipercaya isinya, demikian keyakinan ummat Islam.

Allah menerangkan hal ini di dalam Al-Quran dengan firmanNya yang bermaksud:

Sebahagian orang-orang Yahudi mengubah-ubah kitab sucinya dari keadaan yang asli. (Annisa : 46).

Mengenal Malaikat

Wajib bagi setiap mukallaf mengenal malaikat-malaikat Allah secara tepat, mengenal nama-namanya yang wajib diketahui, mengenal sifat-sifatnya serta mengenal tugas-tugasnya. Pengenalan kita mesti dilandasi dengan ilmu yang memadai, dihayati, hingga terasa di hati kita betapa Maha Kuasa Allah serta betapa maha sempurna dan maha hebat pemerintahan Allah terhadap manusia dan alam semesta ciptaanNya.

Malaikat adalah makhluk halus, tidak berwujud fisik seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda fisik. Dijadikan dari nur atau cahaya. Hakikat jasadnya, Allah Maha Tahu. Dengan izin Allah mereka dapat menyerupakan dirinya menjadi seperti manusia dan lain-lain.

Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum seperti manusia, tidak tidur, tidak pernah istirahat dari melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan senantiasa taat setia kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan walaupun sekecil-kecilnya.

Malaikat-malaikat yang wajib kita kenali ada 10, mereka itu adalah sebagai berikut:

 1. Malaikat Jibril , tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan para rasul. Terutama kepada Baginda Rasulullah SAW. Kadang-kadang Malaikat Jibril itu datang menyerupai laki-laki yang gagah dan tampan dan ada kalanya para sahabat pun mendengar dan menyaksikan ia berdialog dengan Baginda.
 2. Malaikat Mikail , tugasnya dalam soal kesejahteraan manusia seperti mengantar hujan, mengantar angin, soal kesuburan tanah dan kesuburan-kesuburan lainnya.
 3. Malaikat Israfil , tugasnya dalam soal-soal yang berhubung kait dengan qiamat, seperti meniup sangkakala tanda qiamat, meniup sangkakala tanda manusia dibangkitkan di padang mahsyar dan lain-lain.
 4. Malaikat Izrail , tugasnya adalah mencabut nyawa dan membawa nyawa itu kemana mestinya.
 5. Malaikat Munkar dan
 6. Nakir , tugas kedua-duanya adalah menyoal manusia yang sudah mati di alam kubur. Datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat. Dan sebaliknya wajah yang mereka tampilkan akan sangat indah dan menyejukkan pada mereka yang matinya husnul khatimah
 7. Malaikat Rakib , tugasnya adalah menuliskan amalan baik manusia.
 8. Malaikat Atid , tugasnya adalah mencatat amalan jahat manusia. Kedua-dua malaikat rakib atid itu senantiasa mengiringi manusia dimana saja mereka berada dan kemana sana mereka pergi. Malaikat rakib atid itu merupakan sekelompok malaikat yang jumlahnya sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman.
 9. Malaikat Malik , tugasnya adalah menjaga Neraka dengan penampilan yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi para penghuni Neraka.
 10. Malaikat Ridwan , tugasnya adalah menjaga Syurga dengan penampilan yang sangat menyenangkan para penghuni Syurga.

Mengenal Akhirat

Berkaitan dengan hari Akhirat, ada beberapa perkara yang wajib kita ketahui dan yakin, sebagai berikut:

 1. Tentang Kematian : Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati (Ali Imran : 185). Umur manusia sudah ada jangka waktunya yang telah Allah tetapkan. Apabila waktu yang sudah ditetapkan (ajal) bagi seseorang itu tiba maka pasti ia mati. Tidak ada seorangpun yang dapat melambatkan atau menyegerakan. Setiap manusia pasti mati sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan.
 2. Alam Barzah : Diantara alam dunia dengan akhirat, adalah satu alam yang disebut alam barzah atau alam kubur. Ia adalah satu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Di sini manusia yang sudah mati diberi ruh kembali, sehingga sadar dengan segala peristiwa yang berlaku di dalamnya.
 3. Yaumul Baats : Setelah hari akhirat tiba, ketika tidak ada lagi seorang manusia pun yang hidup, maka waktu itu manusia dibangkitkan kembali (Al Haj : 6-7), kemudian dikumpulkan di padang mahsyar.
 4. Yaumul Hisab : Setelah itu ditimbang amal bakti manusia yang baik dan yang buruknya. Hari itu disebut hari hisab (yaumul hisab).
 5. Titian Siratul Mustaqim : Setiap manusia akan melalui titian siratul mustaqim yang dibentangkan di atas Neraka, kecuali segolongan orang-orang betaqwa yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab.
 6. Menerima Catatan Amal Baik dan Buruk : Orang-orang soleh, setelah ditimbang amalnya, mereka menerima buku catatan amal dari sebelah kanan, diberi gelar ashabul yamin, kemudian dimasukkan ke dalam Syurga. Adapun orang-orang yang berdosa, yang timbangan amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya, mereka menerima kitab catatan amal dari sebelah kiri, diberi gelar ashabussyimal, kemudian dimasukkan ke dalam Neraka.
 7. Tentang Neraka : Orang-orang mukmin yang berdosa, yang menerima catatan amal dari sebelah kiri, dimasukkan ke dalam Neraka, setelah itu diangkat, kemudian dimasukkan ke Syurga. Tetapi orang-orang kafir dan munafik, yang matinya tidak membawa iman, mereka kekal di dalam Neraka selama-lamanya.
 8. Tentang Syurga: Orang-orang bertakwa, tempat peristirahatannya di sana adalah Syurga, sesuatu yang terlalu hebat tiada tandingnya. Masya Allah, patah lidah untuk mengungkapnya. Tiada bahasa yang dapat menggambarkannya.Tiada mampu mata pena untuk menuliskannya.
  Bagi orang bertaqwa, hadiahnya bidadari-bidadari yang cantik jelita. Bukan seorang tapi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang. Nikmatnya tiada tolok ukurnya di dunia. Selain itu semua, orang-orang bertaqwa, dengan rahmat dan kasih sayang Allah mereka dapat melihat Allah (Al Qiyamah : 23). Inilah nikmat yang maha besar dan tiada bandingnya di akhirat sana. Bukan Allah ada di sana, tapi waktu itu kita dapat merasakan indah dan nikmatnya pertemuan agung itu. Maha Besar dan Maha Suci Allah dari menyerupai makhluk.

Qadha & Qadar

Qadha ialah ketentuan atau hukum yang telah Allah tetapkan sejak azali bagi seseorang atau sesuatu perkara, seperti sakit, sehat, miskin, kaya dan lain-lain. Segala kejadian mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya sudah Allah tetapkan sejak azali.

Adapun qadar adalah rincian dan batasan-batasan ketentuan yang telah Allah tetapkan sejak azali lagi.


Demikianlah secara ringkas mengenai akidah Ahlusunnah Wal Jamaah.

=== sekian ===

Alhamdulillah, terima kasih

Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya
#agen green world tangerang

saya sangat berterimakasih

saya sangat berterimakasih pada saudara atas artikelnya ini,subhannallah..lengkap sekali dan makin menambah keimanan saya sebagai muslim

Mata batin

Assalamualaikum,
minta tolong bs dijelaskan cara membuka mata batin,trims

Sifat Wajib Bagi Alloh

Mohon dijelaskan sifat wajib bagi Alloh yg di luar 20 itu, jazakallohu khoiron !

salam alaikum,,, maaf saya

salam alaikum,,, maaf saya Ingin tanya,, adakah dalil2 kenapa Allah harus memiliki sifat2 wajib trsebut,,,?

oya, jika Allah swt itu Maha mampu, untk apa dia menciptakan malaikat dan membagi2 tgas pda mereka?

Wa alaikum salam. Sifat-sifat

Wa alaikum salam.

Sifat-sifat wajib itu keberadaannya ada yang secara aqli (akal/logika), ada yang secara naqli (mengutip dari wahyu Al Quran). Misal tentang sifat Wujud (ada), dari sisi logika kita dapat berargumen secara aqli bahwa Allah itu mesti ada, tidak mungkin tidak ada.

Ada juga sifat lain misalnya Allah tidak menyerupai apapun (mukholafatuhu lil hawadisi). Sifat ini disebutkan di dalam Al Quran http://kawansejati.ee.itb.ac.id/aqidah-mukmin-1/06-mukholafatuhu-lil-haw...

Jadi adanya sifat wajib itu karena memang Allah sebut bahwa dirinya mempunyai sifat-sifat tersebut. Bagi kita hal ini berguna untuk menolak sesuatu yang bukan Allah. Misal ada orang mengaku Tuhannya ada beberapa, maka kita bisa menolak bahwa yang diakui sebagai Tuhan itu pasti bukan Tuhan yang sebenarnya.

Sebenarnya perlu dipahami juga latar belakang adanya ilmu sifat 20 ini. Ilmu ini dirumuskan pada abad 3 Hijriah, karena pada waktu itu banyak serangan terhadap aqidah Islam dari paham-paham filsafat Yunani. Untuk menangkal hal tersebut maka ada ulama yang merumuskan bahwa ada 20 sifat yang jika dipahami oleh kaum muslimin sudah cukup untuk menangkal serangan filsafat Yunani tersebut. Jadi bukan berarti sifat Allah cuma ada 20, namun di antara sekian banyak sifat yang ada, dengan 20 sifat yang dirumuskan tersebut sudah cukup untuk menangkal filsafat Yunani pada waktu itu.

Mengenai mengapa Allah menciptakan malaikat, ini dijelaskan di sifat Allah yang boleh, yaitu Allah boleh buat apa saja, dan Allah juga boleh tidak membuat apa saja. "Milik ALLAH-lah kerajaan langit dan bumi ini. (Ali Imran: 189)".

alhamdulillah

alhamdulillah nemuin aqidah ni
kalo boleh kasi liat penjelasan ttg turunnya kitab2 allah

Mengenal para rasul:

Diskusi mengenai ilmu aqidah

Diskusi mengenai ilmu aqidah dapat dilanjutkan di http://kawansejati.ee.itb.ac.id/forum/292

Hizbut tahir

Assalamu'alikum...
Pak ustad, sy yg awam mau bertanya, ini Hizbut tahir (HT) kan termasuk pergerakan islam khan?
Trus, apakah akidahnya ini termasuk ahlus sunnah wal jamaah atau akidahnya apa pak ustad?
Atas jawabannya, sy ucapkan trima kasih.

silakan baca buku Nizham Al Islam

Sementara ini silakan baca buku Nizham Al Islam karangan Taqiyuddin An Nabhani, bisa didownload di http://stashbox.org/409042/Taqiyuddin%20an-Nabhani%20-%20Nizham%20al-Isl... . Kalau tidak ada di situ, bisa digoogle dengan kata kunci 'nizham al islam pdf' seperti di http://www.google.co.id/search?q=nizham+al+islam+pdf . Di bab I berjudul 'Jalan Menuju Iman' atau 'Thariqul Iman'. Sejauh yang saya tahu itulah pembahasan tentang iman yang ada di buku resmi Hizbut Tahrir

Pertanyaan seperti ini perlu

Pertanyaan seperti ini perlu diselidiki dengan hati-hati. Sebaiknya anda tanyakan langsung ke HTI (http://hizbut-tahrir.or.id/) , atau kalau ada anda tanyakan ke kawan-kawan anda yang di HTI. Sejauh ini saya belum menemukan artikel yang menyatakan dengan jelas apakah HT termasuk ahlus sunnah wal jamaah atau tidak.

SAYA MAU TANYA,apakah NU

SAYA MAU TANYA,apakah NU adalah ahusunnahwaljamaah?bagaimana dengan muhammadiyah?

Aliran yang dianut NU adalah

Aliran yang dianut NU adalah Ahlusunnah wal jamaah, bisa dibaca di http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama
Aliran yang dianut Muhammadiyah bernuansa Wahabi. Silakan baca di http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah. Di situ disebutkan "Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik". Ajaran Islam yang dianggap dipengaruhi hal mistik ini adalah termasuk perkara-perkara tasawuf yang biasa diamalkan aliran ahlusunnah wal jamaah

Hal-hal mistik justru yang

Hal-hal mistik justru yang menjerumuskan orang-orang ke dalam kesyirikan, mustahil para ahlussunnah wal jamaah, orang-orang yang menjaga sunnah dan menghindari bid'ah, thagut, serta khurafat, mengamalkan hal-hal tersebut.

Orang-orang yang mengultuskan pemimpinnya seperti seorang nabi yang tak patut dilawan (seolah-olah semua yang dilakukan dan dikatakannya benar), atau menambahkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam beribadah (ahlulbid'ah), bukanlah bagian dari ahlussunnah wal jama'ah.

Sama tuh..

Sip Pak... sama tuh dengan urutan yang ada di kitab Sulamuttaufiq.......
Tanya Pak... Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidy itu satu kurun gak sih????

tentu saja :)

Tentu saja sama, kan ini memang aqidah dasar Ahlusunnah Wal Jamaah (Sunni). Setahu saya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidy hidup 1 kurun.
Saya baca sekilas tentang mereka di sini:
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_Al_Maturidi
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Hasan_al-Ash%27ari

Masya Allah, jangan cukup hanya 1 buku

Setahu saya, Imam Abu Hasan Al-asy'ari sudah MENARIK PERKATAAN BELIAU (TAUBAT) TENTANG 20 SIFAT WAJIB BAGI ALLAH,karena beliau khawatir menjadi pembatasan sifat-sifat Allah, padahal kita sebagai Muslim harus menerima sifat-sifat Allah dari kitab yang telah Ia Wahyukan secara utuh. Silakan CEK di buku terakhir yang dikarang di masa-masa sebelum wafat beliau "berjudul AL-IBANAH, Buku Putih Imam Abu Hasan Al-Asy'ari

pembatasan sifat Allah

Ilmu sifat 20 itu bukan berarti sifat Allah hanya 20. Maksudnya adalah bahwa dengan memahami & meyakini 20 sifat Allah aqidah kita sudah cukup kuat untuk menangkal paham-paham filsafat, paham-paham agama lain , dan sebagainya. Kalau bisa mendalami 99 nama Allah justru lebih mantap lagi.

Kita musti lihat situasi ketika Imam Hasan Al-Asy'ari menulis buku tersebut. Di zaman beliau, banyak serangan faham filsafat yang merusak aqidah umat Islam di kala itu (kaum Muktazilah). Beliau pun tadinya termasuk orang Muktazilah, namun akhirnya berpindah menjadi ASWJ.

Tentang kitab Al Ibanah, banyak diperdebatkan apakah kitab itu asli ? bisa dibaca di sini: http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=&fu...

Qadha ialah ketentuan atau

Qadha ialah ketentuan atau hukum yang telah Allah tetapkan sejak azali bagi seseorang atau sesuatu perkara, seperti sakit, sehat, miskin, kaya dan lain-lain. Segala kejadian mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya sudah Allah tetapkan sejak azali.

Adapun qadar adalah rincian dan batasan-batasan ketentuan yang telah Allah tetapkan sejak

Mohon dijelaskan sifat wajib

Mohon dijelaskan sifat wajib bagi Alloh yg di luar 20 di atas, jazakallohu khoiron

Mohon maaf, ilmu tentang

Mohon maaf, ilmu tentang sifat Allah yang selain 20 saya belum pernah dengar. Namun demikian kalau kita sudah menguasai ilmu yang sifat 20 itu dan menghayatinya, insya Allah iman kita akan kuat.

Kok mereka sih Pak

Kok Bapak menyebutnya "mereka" sih???
Bagaimana kalo diganti dengan
"Saya baca sekilas tentang tentang beliau di sini:
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_Al_Maturidi
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Hasan_al-Ash%27ari"
bagaimana??
Cuman berusaha untuk ta'dzim kepada para ulama mutaqoddimin....

Salam
Jaelani

ulama besar yang sangat berjasa

Maaf, anda benar. Saya tidak ada maksud merendahkan ulama-ulama besar ini. Tanpa bimbingan ulama-ulama besar ini, orang seperti saya nampaknya sudah lepas keimanannya.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer