08 Mari Mengenal Kitab-kitab Suci


15 MENGENAL KITAB-KITAB SUCI 

Wajib kita meyakini bahwa dengan kasih sayangNya, Allah SWT menurunkan kitab-kitab suci untuk panduan hidup manusia lahiriah dan batiniah secara lengkap dan menyeluruh yang sesuai untuk sepanjang zaman. Kitab-kitab suci itu Allah turunkan secara beransur-ansur hingga diturunkannya kitab suci Al Quran sebagai kitab penutup, membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Diturunkan kepada manusia melalui utusan-utusanNya atau para Rasul Alaihimussolatu wassalam.

Al Quran adalah kalamullah atau kumpulan firman-firman Tuhan Yang Maha Suci, yang hakikatnya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, tidak tersusun dari huruf-huruf dan tidak terdiri dari lafaz-lafaz dan kalimah-kalimah. Kita dapat memahami dan mengamalkan firman Tuhan itu melalui bahasa rasul-rasulNya. Maha Suci dan Maha Besar Tuhan. FirmanNya tidak serupa dengan perkataan manusia. KebesaranNya dapat difahami dan dirasakan melalui firman-firmanNya yang termaktub dalam kitab suciNya terutama Al Quran.

Kitab suci Al Quran, kebesarannya dikagumi dan ditakjubi. Bahasanya mudah tetapi indah. Susunan ayatnya bukan syair, bukan sajak dan bukan gurindam, bukan novel dan bukan cerpen. Ada cerita membawa berita, bukan falsafah tetapi di dalamnya ada falsafah, ada hukum ada panduan, ada perintah ada tegahan, ada hiburan ada ingatan. Dalam cerita ada hukum. Dalam hukum ada cerita, ada perbandingan ada perumpamaan. Di dalamnya membuka segala rahasia Akhiratnya, dunianya, jasmaninya, rohaninya, mukminnya, kafirnya, munafiknya, watak-watak manusia, malaikat dan jinnya. Peristiwanya ada yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ramalannya berlaku. Sebab bukan ramalan para normal atau para pakar, tapi jadual Tuhan ke depan yang diberitahukan kepada rasulNya untuk panduan. JanjiNya pasti terjadi, mustahil Allah ingkar janji. Ada ilmu di dalam ilmu, hikmahnya di dalamnya hikmah. Bahasanya mudah tetapi sukar ditiru.

Membacanya tidak jemu, menatapinya menimbulkan kekuatan jiwa, mengobati hati dan menajamkan mental. Petunjuknya adalah kedamaian, keselamatan, keharmonian, membersihkan kemungkaran, penzaliman dan penindasan. Hukumannya berhikmah. Mengamalkannya melahirkan tamadun dan kebudayaan. Bahasanya, susunannya, isinya dikagumi oleh ahli bahasa, ditakjubi oleh para sasterawan, dianggap pelik oleh filasof, dianggap sihir di zaman jahiliyah, mencabar cerdik pandai. Mereka tercabar tidak dapat mencabar. Menceduk mutiaranya tidak habis-habis. Tidak dapat diubah, dibuang dan ditambah. Telah terbukti beberapa kali dicoba oleh musuhnya, dikesan juga akhirnya. Pusaka abadi, mukjizat Nabi, Sayidul Anbiya wal Mursalin, wakhotamun nabiyyin.

Diwaktu ini telah muncul mujtahid-mujtahid baru, mentafsir Quran mengikut nafsu atau mengikut fikiran secara sekular. Dengan sombongnya dan mendabik dada timbullah pendapat-pendapat yang berbahaya, bak racun yang diluarnya gula.

Mentafsirkan Quran memerlukan ilmu yang banyak, mengikut kaedah nahu, sarafnya, faham hadis dan mustalahannya, mahir balaghah dan kawaid-kawaidnya, faham usul tafsir dan usul feqah. Kalau tidak, tafsiran-tafsiran itu pasti salah. Paling kurang mesti tahu mujmal dan mubayannya serta mutlak, mukaiyadnya tidak boleh tinggal, arif tentang am dan khasnya, agar Quran dapat difaham dengan tepat. Asbabunnuzul juga difaham. Nasikh mansukh diambil kira, agar Quran jangan disalah faham. Baru boleh mengeluarkan hukum-hakam seperti ulama-ulama zaman silam. Bahkan ada ilmu-ilmu yang lain mesti diketahui yang tidak perlu disebut disini.

Jika ilmu-ilmu tersebut tidak menjadi pengukurnya sudah tentu mentafsirkan Quran dengan fikirannya. Nabi telah berpesan kepada kita, siapa mentafsirkan Quran dengan fikirannya, neraka jahannam disediakan baginya sebagai tempat kembalinya.

Kitab suci yang wajib diketahui dan diyakini ada 4, yaitu:
1. Kitab Suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam.
2. Kitab Suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam.
3. Kitab Suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam
4. Kitab Suci Al Quran yang diturunkan kepada Baginda Rasulullah saw.

Semua kitab suci itu dari Tuhan dan isinya semuanya benar, tidak boleh ada sedikitpun keraguan terhadapnya. Hanya kitab taurat dan injil yang ada ditangan penganut-penganutnya sekarang ini yang tidak lagi menurut yang aslinya, sudah banyak diubah oleh pendeta-pendetanya dulu, sehingga tidak dapat lagi dipercaya isinya, demikian keyakinan ummat Islam.

Tuhan menerangkan hal ini di dalam Al-Quran dengan firmanNya yang bermaksud:

Sebahagian orang-orang Yahudi mengubah-ubah kitab sucinya dari keadaan yang asli. (Annisa : 46).

Al Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada penghulu dan penutup sekalian nabi dan rasul. Syariat yang terkandung di dalamnya benar, tidak ada keraguan dan telah sempurna. Tidak ada satu perkara pun yang kurang, yang tidak ada dasar dan sumber rujukannya di dalam Al Quran.

Oleh karena itu cukuplah bagi kita Al Quran untuk menjadi dasar dan sumber rujukan dalam segala aspek kehidupan. Kitab-kitab sebelumnya, sekalipun wajib kita meyakininya tetapi untuk menjadi pegangan hidup atau cara hidup semuanya (syariat yang terkandung di dalamnya) mansukh (terbatal) dengan datangnya Al Quran. Al Quran membenarkan, meluruskan dan menyempurnakan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya.

Bagaimana sikap manusia terhadap Kitab-kitab suci itu?

Ada 7 golongan manusia dikaitkan dengan kitab-kitab suci yang merupakan implementasi dari keyakinan mereka terhadap keduanya:

  1. Orang yang betul-betul mempelajarinya hingga benar-benar pakar dengannya. Mereka yakin dengannya dan menjadikannya sebagai amalan hidup, landasan perjuangan dan sumber rujukan dalam segala persoalan.
  2. Golongan yang serius mendalami kitab-kitab suci itu hingga menjadi pakar. Mereka juga yakin dengannya dan menjadikannya sebagai sumber rujukan dalam setiap persoalan. Mereka berani berkata benar walaupun pahit. Hanya mereka tidak ada kekuatan untuk mengamalkan segala ilmu dan keyakinannya. Mereka gagal melaksanakan sepenuhnya cara hidup dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Akhlak mereka tidak seindah akhlak orang beragama yang sungguh indah itu. Ini terjadi karena mereka tidak memiliki iman yang kuat untuk menentang hawa nafsu.
  3. Golongan yang memperkatakan tentang kitab-kitab itu, kerana mereka mempelajarinya secara umum. Mereka yakin dengan kebenaran kitab-kitab itu dan menjadikannya sebagai tempat rujuk. Tapi mereka ini orang yang ada kepentingan. Agama bukan keutamaan dalam hidup mereka. Mereka tidak minat dengan cara hidup beragama. Ilmu agama hanya untuk mental exercise.
  4. Golongan orang yang tidak yakin dengan kitab-kitab suci itu, tetapi mereka minat mendalami kitab-kitab tersebut kerana cinta ilmu untuk dijadikan latihan mental semata-mata atau ada tujuan lain, bukan untuk dijadikan pegangan hidup atau rujukan hidup atau rujukan dalam kegiatan hidup harian. Hanya bila menguntungkan baru ilmu itu dipakai. Inilah golongan munafik.
  5. Umat beragama yang membaca kitab-kitab suci itu tetapi tidak faham. Mereka mengaku mengamalkan isi kitab-kitab itu tetapi tidak mempelajarinya secara mendalam. Amalan mereka hanya diambil dari kitab-kitab ulama. Mereka bersangka baik dengan ulama. Mereka yakin ulama yang menjadi ikutannya itu merujuk kepada kitab-kitab suci itu. Mereka bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agamanya yang dipelajari dari ulama itu. Mereka tidak mampu mengeluarkan dalil atas nas dari kitab-kitab suci. Mereka disebut muqallidin.
  6. Golongan beragama yang mendengar tentang kitab-kitab suci hanya dari jauh. Mereka ini bersandar dengan ulama pun tidak, jauh sekali merujuk kepada kitab-kitab itu. Namun mereka mengaku bahwa agama yang mereka amalkan dirujukkan kepada kitab-kitab suci. Agama mereka adalah agama keturunan, yang mengamalkan ajaran agamanya atas dasar tradisi kaumnya. Ilmu agamanya sangat sedikit, yang asasnyapun tidak selesai. Amalan dibuat hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu mengapa dan dari mana rujukannya. Mereka adalah golongan orang jahil.
  7. Golongan orang yang hanya mengkaji ilmu di dalam kitab-kitab suci. Akan tetapi mereka sendiri tidak meyakini itu sebagai wahyu dari Tuhan.

Diantara langkah-langkah untuk mendapatkan keyakinan yang kuat dan mendalam terhadap kitab-kitab suci ini, khususnya yang terakhir iaitu Al Quran dan beramal dengannya hingga Al Quran menjadi cara hidup dalam setiap aspek kehidupan antara lain adalah dengan:

1. Mencari guru yang mempraktikkan Al Quran. Kalau zaman Baginda Rasulullah SAW, peribadinya sendirilah Al Quran bergerak, yang dalam tindak-tanduk sehari-harinya mengikut Al Quran dan Hadits.

2. Perlu mencari sekolah yang dapat membawa kita makin berilmu makin dekat dan makin takut dengan Allah.

3. Berguru dengan orang yang hidup matinya untuk melaksakan Al Quran dan dapat membawa kita menuju Allah.

=== sekian ===

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer