0317 Bab III - Lima Puluh Enam Buah Keterangan Daripada Tabiin dan Tabiit Tabiin

0317 Bab III - Lima Puluh Enam Buah Keterangan Daripada Tabiin dan Tabiit Tabiin1. Seruan Dari Langit
“Nama Al-Mahdi akan dipanggil-panggil dari arah langit.”

2. Satu Tanda Pada Matahari
“Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum muncul suatu tanda pada matahari.”

3. Dua Tanda Keluarnya Al-Mahdi
“Bagi Al-Mahdi ada dua tanda, sesuatu yang belum pernah berlaku kepada sesiapa pun sejak Allah menciptakan langit dan umi. Kedua-dua tanda itu ialah bulan yang memancarkan cahaya merah pada awal bulan Ramadan dan matahari memancarkan cahaya merah pada pertengahan bulan Ramadan.”

4. Panji-panji Hitam
“Sebelum Al-Mahdi muncul, Panji-panji Hitam akan berkibar dan baju pasukannya berwarna putih di bawah pimpinan Syuaib bin Saleh at-Tamimi. Mereka menyerang pasukan As-Sufyani. Akhirnya dia sampai ke Baitulmaqdis lalu menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mahdi. Jarak waktu antara penyerangan Syuaib dengan penyerahan kekuasaan kepada Al-Mahdi adalah 72 bulan.”

5. Panglima Perang Al-Mahdi
“Panglima perang Al-Mahdi adalah orang-orang yang paling terpilih. Penolong dan pembaiat Al-Mahdi adalah penduduk Kufah, Yaman dan para wali abdal dari negeri Syam. Yang berada di hadapan Al-Mahdi adalah malaikat Jibil dan Mikail AS. Dia dicintai oleh para makhluk, kepemimpinannya mampu menyelesaikan bencana yang menjadi-jadi. Penduduk bumi berasa amat tenteram sehingga lima orang perempuan dapat menunaikan ibadat haji tanpa seorang muhrim pun. Mereka ini tidak takut sedikit pun melainkan kepada Allah.”

6. Keterangan Al-Mahdi Dalam Kitab-kitab Rasul Terdahulu
“Tertulis di dalam kitab para nabi bahawa Al-Mahdi adalah orang yang tidak pernah melakukan kezaliman dan tidak mempunyai kesalahan.”

7. Penaklukan-penaklukannya
“Al-Mahdi mengibarkan panji-panji ke Turki lalu menundukkan penduduknya. Dia mengambil harta yang ada di wilayah itu lantas bergerak menuju ke Syam dan menundukkan penduduknya. Kemudian dia memerdekakan setiap hamba dan membayar harga tebusan bagi setiap hamba tersebut.”

8. Keadaan Umat Manusia yang Berada Dalam Wilayah Al-Mahdi
“Al-Mahdi berada di tengah-tengah umat Islam selama 39 tahun. Ketika itu yang kecil berkata, “Aduhai, aku seperti orang dewasa.” Dan orang dewasa pula berkata, “Aduhai, aku seperti budak kecil lagi.”

9. Masa Hidup Al-Mahdi
“Al-Mahdi hidup selama 40 tahun.”

10. Masa Kepmimpinannya
“Al-Mahdi hidup selama 30 tahun.”

11. Masa Hayat Al-Mahdi
“Al-Mahdi hidup selama 14 tahun.”

12. Tempat Meninggalnya
“Al-Mahdi hidup selama 40 tahun dan meninggal dunia di atas tempat tidurnya.”

13. Manusia Mendatangi Al-Mahdi
“Al-Mahdi didatangi oleh orang ramai di rumahnya. Ketika itu manusia sedang ditimpa pembunuhan. Dia dipanggil, “Ke marilah kamu!” Dia menolak sehingga diancam akan dibunuh. Pada ketika itulah dia bangkit untuk menyelamatkan manusia. Setelah itu tidak ada lagi pembunuhan.”

14. Tahun Kemunculan Al-Mahdi
“Umat manusia akan berkumpul pada tahun 1204.”

15. Panglima Al-Mahdi
“Yang akan membawa bendera Al-Mahdi adalah seorang lelaki yang muda usia. Dia berjanggut nipis dan berkulit kuning. Sekiranya dia menggempur gunung, nescaya gunung itu hancur rata dipukulnya hingga mereka sampai ke bandar Ilyak.”

16. Terbunuhnya Raja-raja
“Sebelum Al-Mahdi, raja Syam terbunuh, raja Mesir terbunuh, bangsa Syam menawan kabilah dari Mesir, seorang lelaki dari Timur berangkat mengibarkan Panji-panji Hitam yang menurut satu riwayat adalah berbangsa Syam, dan dialah yang akan menyerahkan kekuatannya kepada Al-Mahdi.”

17. Penguasa Afrika dan Keadilannya
“Sebelum Al-Mahdi, pemerintah Afrika berkuasa selama dua belas tahun. Kemudian dia dikuasai oleh seorang lelaki yang berkulit coklat, yang keadilannya meratai seluruh Afrika. Kemudian dia berangkat menuju Al-Mahdi untuk menyerahkan kekuatannya dan berperang untuk Al-Mahdi.”

18. Panji-panji Hitam
“Sebelum Al-Mahdi, ada Panji-panji Hitam yang berkibar dari Khurasan, sebuah wilayah di Kufah. Jika Al-Mahdi sudah berada di Makkah, pasukan ini akan dikirimkan ke Makkah.”

19. Tanda-tanda Keluarnya
“Tanda-tanda keluarnya Al-Mahdi adalah pupusnya kepemimpinan Bani Abbas, para pemegang bendera menambatkan kuda-kuda mereka pada pokok zaitun, runtuhnya pemerintahan Bani Jaafar dan Bani Abbas, As-Sufyani duduk di atas mimbar Damsyik dan pasukan Barbar menyerang pusat bandar Syam.”

20. Pasukan Tentera As-Sufyani
“Sebelum Al-Mahdi, As-Sufyani mengerahkan pasukan tenteranya sampai ke kawasan di timur Khurasan dan Parsi. Mereka diperangi oleh penduduk Timur dan banyak yang terbunuh. Orang-orang Timur ini kemudian membaiat Al-Hasyimi yang tangan kanannya memegang bendera (pasukan). Allah memudahkan urusan dan jalannya. Kemudian dia keluar bersama-sama dengan lima ribu penduduk Khurasan di bawah pimpinan Syuaib bin Saleh at-Tamimi, seorang bekas hamba yang berkulit kuning, berjanggut nipis dan tidak (banyak) jambang. Sekiranya mereka melalui gunung, nescaya akan mereka hancurkannya. Mereka pun berhadapan dengan pasukan As-Sufyani, terus menggempurnya dan membunuh mereka dalam jumlah yang amat besar. Pasukan As-Sufyani bercerai-berai melarikan diri manakala As-Sufyani sendiri menghilang. Kemudian secara diam-diam At-Tamimi menuju ke Baitulmaqdis. Dalam perjalanannya menuju ke Syam, dia menyerahkan jemaahnya kepada Al-Hasyimi.”

“Ketika itu At-Tamimi berkata (kepada Al-Hasyimi), “Wahai anak pamanku, al-Mahdi akan berada di Makkah setelah kota Madinah runtuh.” Kemudian jika Al-Mahdi muncul, maka Al-Hasyimi juga muncul.”

21. Askar As-Sufyani Menuju Madinah
“As-Sufyani mengirimkan askarnya ke Madinah dan memerintahkan agar membunuh setiap orang daripada keturunan Bani Hasyim, kemudian mereka menyerangnya. Bani Hasyim akhirnya bercerai berai di gurun-gurun dan di gunung-gunung. Apabila Al-Mahdi muncul kelak, maka mereka ini akan (berjaya) dikumpulkan semula.”

22. Panji-panji Dari Barat
“Tanda-tanda munculnya Al-Mahdi ialah keluarnya Panji-panji dari Barat, yang di tengah-tengah panji itu terdapat seorang lelaki Kindah yang kakinya pincang.”

23. Tahun Kebangkitan Al-Mahdi
“Al-Mahdi akan muncul pada tahun 200.”

24. Tanda yang Berbeza-beza Bagi Al-Mahdi
“Al-Mahdi akan muncul di Makkah pada waktu Isyak dengan membawa panji-panji Rasulullah SAW. Baju besi dan pedangnya mempunyai tanda-tanda khusus, berkilauan dan bercahaya. Selepas mengerjakan sembahyang Isyak, dia pun naik ke atas mimbar dan berkhutbah dengan khutbah yang panjang, mengajak manusia supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya. Bumi Hijaz akan diserahkan kepadanya, Bani Hasyim yang sedang berada di laut akan mendarat, Panji-panji Hitam dari Kufah dikirimkan untuknya dan askar-askarnya bertebaran ke seluruh penjuru alam.”

25. As-Sufyani Ditawan
“As-Sufyani ditawan dan dikirimkan kepada Al-Mahdi, kemudian diputuskan untuk dipancung di atas pintu Al-Rahabah. Kemudian wanita-wanita suku Kalb, iaitu paman As-Sufyani dan harta-harta rampasannya akan dijual di pingir-pinggir jalan di kota Damsyik.”

26. Tiba di Ilyak
“Apabila Al-Mahdi mendengar berita tentang terbenamnya pasukan tentera As-Sufyani di Al-Baidak, sedangkan dia ketika itu masih berada di Makkah, dia terus keluar bersama-sama 12 ribu orang tentera, yang di antaranya adalah para wali abdal, sehingga mereka sampai di Ilyak. Pada masa itu juga ketika As-Sufyani mendengar berita tersebut, dia bercadang mahu menyerah diri kepada Al-Mahdi tetapi dia dikecam oleh bapa saudaranya, Kalb. Kemudian dia menyerang Al-Mahdi dan terus ditangkap lalu Al-Mahdi berkata, “Inilah orang yang menentang perintahku!” Kemudian dia dihukum untuk disembelih di atas batu di Ilyak. Seterusnya Al-Mahdi mencari Kalb dan kemudian menghancurkannya.”

27. Gelap gelita
“Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum kamu menyaksikan siang menjadi gelap-gelita.”

28. Pembunuhan Besar-besaran
“Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum berlaku pembunuhan seramai tujuh daripada sembilan orang.”

29. Kekhusyukan Al-Mahdi
“Al-Mahdi adalah seorang yang khusyuk kerana Allah seperti tenangnya sayap burung nasar.”

30. Ciri-ciri Al-Mahdi
“Al-Mahdi adalah seorang yang nipis alis matanya lagi terpisah kedua-duanya, dan biji matanya besar. Dia keluar dari Hijaz dan berkhutbah di atas mimbar Damsyik, sedangkan umurnya baru mencapai 8 tahun.”

31. Al-Mahdi Muncul Selepas Peristiwa Sekumpulan Askar Ditelan Oleh Bumi
“… ketika itu juga akan terdengar satu seruan dari langit yang berbunyi, “Ketahuilah bahawa para wali Allah itu, mereka tidak pernah berasa takut dan tidak juga mereka itu bersedih hati.” (Surah Yunus : 62)”

32. As-Sufyani Masuk ke Kufah
“As-Sakhra (As-Sufyani) masuk ke Kufah lalu ada berita yang sampai kepadanya mengenai kedatangan Al-Mahdi. Dia lantas mengerahkan askarnya untuk menyerang Al-Mahdi. Mereka lantas ditelan oleh bumi sehingga tidak ada yang selamat melainkan seorang yang akan menyampaikan berita gembira kepada Al-Mahdi dan seorang lagi yang akan menyampaikan berita duka kepada s-Sufyani. Al-Mahdi lalu meninggalkan Makkah dan As-Sufyani bertolak pula, dan sama-sama menuju ke Syam. Kedua-dua pemimpin ini saling berduluan untuk sampai lebih dahulu ke Syam tetapi ternyatalah bahawa Aas-Sufyanilah yang sampai lebih awal. Lantas Al-Mahdi mengirimkan tenteranya untuk menyerang As-Sufyani. Kemudian As-Sufyani berbaiat kepada Al-Mahdi. Al-Mahdi terus pergi ke Baitulmaqdis untuk menetap di sana selama tiga tahun. Bersamaan pada waktu itu, Kalb membawa askar-askarnya keluar untuk membantu As-Sufyani, kemudian bergerak bersama-sama pasukan yang lain lagi sehingga mereka berhenti rehat di Yasan. Al-Mahdi pun segera menyerang pasukan gabungan ini dengan membawa bendera yang terbesar. Kalb dan isteri-isterinya melarikan diri sehingga anak-anak gadisnya ditangkap dan dijual dengan harga lapan dirham. Pada masa itu juga As-Sufyani berjaya ditangkap dan disembelih seperti menyembelih kambing di atas seketul batu besar yang membujur di atas tanah dekat gereja yang berada di lembah jurang di hujung jalan bukit Al-Qantarah di sebelah kanan.”

33. Seorang Lelaki Muncul Lalu Menyerang Rom
“Allah akan membangkitkan seorang lelaki yang akan memerangi Rom dan akan diberikan sepuluh keistimewaan.”

34. Peti Tabut
“Al-Mahdi akan mengeluarkan Peti Tabut dari bandar Antokiah.”

35. Panji-panji Rasulullah SAW
“Al-Mahdi akan membawa bendera Rasulullah SAW, lengkap dengan cap-capnya.”

36. Kata-kata Baiat
“Di atas kepala Al-Mahdi tertulis ucapan yang akan digunakan untuk baiat.”

37. Akhlak Al-Mahdi
“Al-Mahdi adalah orang yang sangat banyak amal ibadatnya, sangat banyak pergaulannya dan sangat belas kasihan kepada orang-orang miskin.”

38. Binasanya Pemimpin yang Sesat
“Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum para pemimpin yang sombong dibinasakan.”

39. Al-Hasyimi Menjadi Amir Sebelum Al-Mahdi
“Sebelum Al-Mahdi, Al-Hasyimi akan menjadi penguasa. Tidak seorang pun daripada Bani Umaiyah yang ada melainkan pasti ditawan. Mereka kemudian dibebaskan, namun setiap orang akan membunuh dua orang lelaki daripada Bani Umaiyah sehingga tidak ada yang tinggal melainkan yang perempuan sahaja. Kemudian Al-Mahdi pun muncul.”

40. Terjadi Bencana Sebelum Al-Mahdi
“Alam ini akan mengalami bencana, suatu yang tidak berkesudahan, sehinggalah terdengar satu seruan dari langit, “Ketahuilah bahawasanya yang menjadi pemimpin kamu di dunia ini adalah si anu. Dialah pemimpin yang sejati.” Diulang-ulang sebanyak tiga kali”

41. Seruan Dari Langit
“Suara dari langit menyeru, “Sesungguhnya pemimpin yang sebenar adalah daripada keturunan Rasulullah SAW.” Pada ketika itu suara dari bumi menyebutkan, “Sesungguhnya pemimpin yang sebenar adalah daripada keturunan Nabi Isa.” Atau dia mengatakan “Al-Abbas.” Suara dari bumi itu adalah suara syaitan manakala seruan dari langit itu adalah Kalam Allah, dan seruan inilah yang menang.”

42. Lahirnya Puak-puak dan Berbeza-beza Pendapat
“Di dunia ini akan terjadi sikap berpuak-puak dan perbezaan pendapat, sehingga muncul suatu tangan dan seruan dari langit yang menyeru, “Ketahuilah, bahawasanya pemimpin kamu semua adalah si fulan.”

43. Suara Dari Langit
“Semasa Al-Mahdidan As-Sufyani bertembung dalam peperangan, akan terdengar suatu suara dari langit, “Ketahuilah, bahawa wali-wali Allah adalah kawan-kawan Al-Mahdi.”

44. Tanda-tanda Pada Hari Itu Juga
“Tanda-tanda pada hari itu adalah adanya tangan yang menjulur dari langit yang dapat dilihat oleh sekalian manusia.”

45. Komet (Bintang Berekor) Dari Arah Timur
“Sebelum Al-Mahdi muncul, terlihat di ufuk Timur sebiji bintang berekor (raksasa) yang memancarkan sinar.”

46. Gerhana Bulan
“Sebelum Al-Mahdi muncul, akan berlaku dua kali gerhana bulan pada bulan Ramadan.”

47. Mengembalikan Hak Orang yang Dizalimi
“Al-Mahdi dapat mengembalikan hak bagi orang yang pernah dizalimi, sehingga andainya di dalam mulut seseorang ada bekas ucapan yang digunakan untuk berbuat kezaliman, maka ucapannya itu akan dikoyak lalu ditampar kembali (ke muka orang yang berkata itu).”

48. Peti Tabut
“Peti Tabut dari Laut Tibriyah akan berada di tangan Al-Mahdi. Dia membawanya lalu diletakkan di Baitulmaqdis. Jika orang-orang Yahudi melihatnya, maka mereka akan masuk Islam melainkan sebilangan kecil sahaja.”

49. Tahun Kemunculan Al-Mahdi
“Orang biasa akan menjadi raja. Kemudian masalah-masalahnya akan bermunculan pada tahun 95 atau pada tahun 97.  Lantas Al-Mahdi muncul sebagai pemimpin.”

50. Al-Mahdi dan Pemerintahan Bani Abbas
“Keadilan dan kemakmuran akan sentiasa wujud selagi pemerintahan Bani Abbas tidak jatuh. Kemudian dunia ini dipenuhi oleh bencana sehinggalah Al-Mahdi tampil memegang tampuk pemerintahan.”

51. Bendera Al-Mahdi
“Permulaan bendera yang dikibarkan oleh Al-Mahdi adalah perjalanannya menuju pembaiatannya di Turki.”

52. Kelaparan yang Dideritai Oleh Kaum Mukminin
“Dajjal mengepung para mukminin di Baitulmaqdis, menyebabkan mereka menanggung kelaparan yang amat sangat sehingga memakan belulang yang telah dibuat tali. Dalam keadaan seperti inilah tiba-tiba mereka mendengar satu suara pada akhir malam. Serentak mereka berkata, “Sungguh ini adalah suara seorang lelaki yang kenyang.” Kemudian mereka melihatnya. Tidak disangka-sangka dia adalah Isa bin Maryam. Sebentar lagi sembahyang subuh akan didirikan. Para pemimpin umat Islam mempersilakan Al-Mahdi untuk menjadi imam tetapi Al-Mahdi mempersilakan Nabi Isa. Kemudian Isa bertindak sebagai imam. Selepas itu dia menjadi imam sembahyang pada setiap waktu.”

53. Terbenamnya Pasukan Tentera di Kawasan Ghautah
“Al-Mahdi tidak akan muncul sehinggalah ad pasukan perang yang ditelan oleh bumi di kawasan Ghautah, yang bernama bandar Jirista.”

54. Suara yang Memanggil-manggil Nama Al-Mahdi
“Ada suara dari langit yang memanggil-manggil nama Al-Mahdi. Suara itu dapat didengar oleh setiap orang, sama ada yang berada di Timur ataupun di Barat, sehinggakan orang yang sedang tidur pun akan terjaga kerananya.”


55. Kostantinopel Ditakluk
“Semasa menundukkan Kostantinopel, Al-Mahdi memacakkan benderanya untuk berwuduk dan menunaikan sembahyang Subuh. Ketika itu di hadapan Al-Mahdi terbentang lautan yang luas. Dia pun mencari jalan untuk melintasi lautan tersebut. Akhirnya dia menemukan di sekitar itu juga, lalu memacakkan benderanya (di situ pula). Kemudian ada satu suara menyeru, “Wahai umat manusia, melintaslah. Sesungguhnya Allah Azzawajalla membelah laut ini seperti Dia membelahkan untuk Bani Israel.” Lantas mereka melintasinya sehingga sampai di hadapan Kostantinopel. Mereka pun bertakbir, maka runtuhlah satu sudut pertahanan Kostantinopel. Mereka bertakbir lagi, maka runtuh lagi, dan bertakbir lagi lantas runtuh pula sekitar dua belas ketumbukan pertahanan (Rom).”

56. India Ditakluk
“Pemerintah Baitulmaqdis iaitu Al-Mahdi mengirimkan askarnya ke India. Mereka berjaya menundukkannya dan mengambil harta simpanannya. Harta ini kemudian digunakan untuk menghiasi Baitulmaqdis. Raja India ini menghadapinya bermati-matian, namun dengan mudah pula dikalahkan. Akhirnya Al-Mahdi menguasai kawasan sepanjang Timur dan Barat.”

Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

frustasi

Banyaknya perbedaan dan perselisihan adalah ciri besar akan kedatangan Al Mahdi. Munajat sungguh2 minta panduan kepada Allah agar dipertemukan dengan pemimpin akhir zaman tersebut.

tidur dan mencari mimpi indah yang sebenarnya tiada indah adalah sikap frustasi dan putus asa. Bukankah Allah telah berfirman: "janganlah berputus asa"?

mimpi indah

ketika jenuh mendengar beribu perbedaan, tidurlah nyenyak aja hingga mimpi yang indah-indah

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer