0315 Bab I - Enam Puluh Dua Buah Hadis Nabi SAW Tentang Tanda-tanda dan Keistimewaan Al-Mahdi

0315 Bab I - Enam Puluh Dua Buah Hadis Nabi SAW Tentang Tanda-tanda dan Keistimewaan Al-Mahdi


1. Daripada Ahlulbait
“Al-Mahdi adalah daripada Ahlulbait.”

2. Daripada Keturunan Al-Hasan bin Ali RA
“Al-Mahdi adalah dari keturunan Al-Hasan bin Ali.”

“Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi yang benar, sesungguhnya daripada kedua-duanya (keturunan Al-Hasan dan Al-Husain RA), akan lahir Al-Mahdi  untuk umat ini.”

3. Nama Al-Mahdi Adalah Muhammad
“Sesungguhnya nama yang digunakan oleh Al-Mahdi adalah Muhammad.”

4. Nama Ayahnya
“Nama ayah Al-Mahdi adalah seperti nama ayah Nabi SAW.”

5. Perawakannya
“Dia berdahi lebar, berhidung mancung dan giginya berjarak.”

6. Masa Pemerintahannya
“”Dia akan memerintah selama tujuh tahun.”

7. Perubahan Situasi Dunia
“Situasi dunia akan dipenuhi keadilan dan kebenaran, seperti sebelumnya yang dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan.”

8. Keredaan Seluruh Makhluk
“Penghuni bumi dan penghuni langit semuanya reda terhadap pemerintahan Al-Mahdi.”

9. Perbezaan Pendapat dan Gempa Bumi Dahsyat
“Al-Mahdi akan muncul ketika suasana seluruh dunia dipenuhi oleh perbezaan pendapat dan bumi digoncang oleh gempa yang dahsyat.”

10. Keadilannya Semasa Membahagi-bahagikan Harta
“Al-Mahdi akan membahagi-bahagikan harta secara adil dan merata kepada umat manusia.”

11. Al-Mahdi dan Hati Umat Muhammad SAW
“Al-Mahdi akan membuatkan hati umat Muhammad SAW kaya-raya.”

12. Keadilan Al-Mahdi
“Keadilan Al-Mahdi meratai seluruh umat. Beliau beramal sesuai dengan sunnah Nabi sehingga beliau menyuruh orang untuk menyeru, “Sesiapa yang berkehendakkan bantuan, datanglah kepadaku.” Kemudian tidak ada yang datang kepadanya melainkan seorang lelaki sahaja.”

13. Pembaiatan Al-Mahdi
“Perselisihan terjadi semasa kmatian seorang khalifah. Al-Mahdi yang merupakan seorang penduduk Madinah melarikan diri ke Makkah. Kemudian dia didatangi oleh penduduk Makkah dan diusir, namun dia enggan. Lantas penduduk Makkah membaiatnya di antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim.”

14. Pasukan Daripada Syam
“Setelah dibaiat, datanglah pasukan dari arah Syam, tetapi pasukan ini ditelan bumi di suatu padang (pasir) dekat Zul Hulaifah.”

15. Kesejahteraan Umat Pada Zaman Al-Mahdi
“Pada zaman Al-Mahdi, seluruh umat sama ada ang taat mahupun yang jahat, akan hidup sejahtera, iaitu suatu kesejahteraan yang belum pernah dinikmati sebelumnya. Langit menurunkan hujan yang lebat, yang pada setiap titisannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan setiap tumbuh-tumbuhan mendatangkan keuntungan.”

16. Panji-panji Hitam
“Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari arah Timur, yang pasukan ini sentiasa tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun.”

17. Penyerahan Kuasa
“Orang ramai dari Timur akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mahdi.”

18. Panji-panji Hitam Dari Khurasan
“Panji-panji Hitam keluar dari Khurasan, sementara itu kawan-kawan Al-Mahdi keluar menuju ke Baitulmaqdis.”

19. Masa Pemerintahannya
“Al-Mahdi akan memerintah selama tujuh tahun atau lapan tahun. Jika lebih, maka hanya akan bertambah satu tahun sahaja.”

20. Pasukan Dari Iraq
“Pasukan daripada Iraq keluar mencari seorang lelaki dari Madinah, iaitu Al-Mahdi. Kemudian Allah menyelamatkan Al-Mahdi daripada kejaran pasukan ini. Ketika mereka melintasi suatu padang di Zul Hulaifah, mereka akan ditelan bumi sehingga yang di atas sampai hari kiamat.”

21. Penguasaan Al-Mahdi Terhadap Harta Benda
“Al-Mahdi akan mendapatkan harta benda dengan mudah dan tidak terkira-kira banyaknya.”

22. Seruan Dari Langit
“Pada kemudian kelak, akan terjadi bencana di mana orang yang berada di sebelahnya tidak menyedarinya melainkan dia sendiri turut tertimpa bersama-sama sehingga datang penyeru dari langit yang berkata, “Sesungguhnya pemerintah kamu semua adalah si fulan (maksudnya Al-Mahdi).”

23. Serban Al-Mahdi
“Al-Mahdi akan muncul dan dia selalu memakai serban di kepalanya. Di atas serban itu ada suara yang menyeru, “Inilah dia Al-Mahdi, khalifah Allah. Maka taatilah dia.”

24. Malaikat yang Mendampingi Al-Mahdi
“Al-Mahdi akan muncul dan di atas kepalanya ada malaikat yang menyeru, “Inilah Al-Mahdi. Oleh itu, ikutilah dia.”

25. Al-Mahdi Sebagai Penutup Agama
“Dengan Al-Mahdi, Allah akan menutup agama ini, seperti Dia mengawalinya dengan Nabi Muhammad SAW.”

26. Pembaiatan Al-Mahdi
“Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti Perang Badar. Kemudian datang sekelompok orang dari Iraq dan para Wali Abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya. Dan akan datang pula pasukan dari Syam yang kemudiannya ditelan bumi di Al-Baidak dekat Zul Hulaifah. Semua mereka itu binasa melainkan si pembawa berita sahaja.” Dalam satu riwayat disebutkan bahawa jumlahnya adalah dua orang, iaitu seorang akan menyampaikan berita tersebut kepada Al-Mahdi manakala yang seorang lagi menyampaikannya kepada As-Sufyani. Menurut riwayat yang lain lagi, kedua-dua mereka menyampaikan berita tersebut kepada As-Sufyani.”27. Bilangan Orang yang Membaiat Al-Mahdi
“Tiga ratus empat belas orang yang antaranya adalah perempuan akan bergabung dengan Al-Mahdi, bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menzahirkan keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Lalu dia memerintah selama tujuh tahun. Setelah itu tiada lagi kebaikan di muka bumi ini ang melebihi kebaikan pada masa Al-Mahdi.”

28. Pembawa Bendera Al-Mahdi
“Pembawa bendera Al-Mahdi adalah seorang lelaki dari suku Tamim yang datang dari Timur.”

29. Baitulmaqdis
“Al-Mahdi akan singgah di Baitulmaqdis.”

30. Kembalinya Umat Manusia Ke Jalan yang Benar
“Al-Mahdi akan memerangi umat manusia sehingga mereka kembali ke jalan yang benar.”

31. Penguasaan Al-Mahdi Terhadap Harta
“Pada akhir umatku nanti akan muncul seorang khalifah yang amat mudah mendapatkan harta dengan jumlah yang tidak terkira banyaknya.”

32. Kemakmuran yang Diberikan Oleh Al-Mahdi Untuk Penduduk Dunia
“Al-Mahdi akan datang di tengah-tengah umatku, dia dilahirkan oleh Allah untuk menjadikan umatku kaya, menyebabkan umatku hidup sejahtera, binatang ternakan mereka amat biak, tumbuh-tumbuhan amat banyak dan akan membahagi-bahagikan harta benda kepada umat manusia secara saksama.”

33. Ciri-ciri al-Mahdi
“Sungguh Allah akan melahirkan seorang lelaki dari keturunanku yang giginya berjarak, dahinya lebar, keadilannya meliputi seluruh alam dan akan mendapatkan harta benda dengan melimpah ruah.”

34. Nama, Perawakan, Akhlak dan Kuniyahnya
“Nama yang digunakan oleh Al-Mahdi adalah namaku, perawakannya seperti perawakanku, akhlaknya seperti akhlakku dan kuniyahnya adalah Abu Abdillah.”

35. Panji-panji Hitam
“Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji kerana sesungguhnya di tengah-tengah Panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk.”

36. Terjadinya Bencana
“Al-Mahdi akan lahir pada akhir zaman, ketika melandanya bencana, dan pemberian Al-Mahdi adalah amat bererti (menyenangkan).”

37. Terjadinya Perang Besar
“Seandainya umur dunia ini tinggal satu hari sahaja lagi, nescaya Allah akan memanjangkannya sehingga Dia mengangkat seorang Amir dari keturunanku, yang mana perang besar akan terjadi semasa pemerintahannya, dan Islamlah yang akan menang. Allah tidak pernah mengingkari janji-Nya dan amat cepat pula hisab-Nya.”

38. Kemenangannya
“Al-Mahdi akan menundukkan Kostantinopel dan Jabal ad-Dailam.”

39. Keadilannya Meratai Penjuru Dunia
“Keadilan Al-Mahdi meratai seluruh alam. Kemudian dia diangkat menjadi Amir di Al-Qahtani. Demi Zat yang mengutusku dengan sebenarnya, dia tidak ada yang (akan dapat) mengalahkannya.”


40. Nabi Isa AS Bersembahyang di Belakang Imam Mahdi
“Isa bin Maryam AS akan turun dan bersembahyang di belakang Al-Mahdi.”

41. Turunnya Nabi Isa AS dan Pemberitahuannya Akan Kekhalifahan Al-Mahdi
“Isa bin Maryam akan turun dan memberitahu tentang kekhalifahan Al-Mahdi. Apabila diminta untuk menjadi imam, maka Nabi Isa AS menjawab, “Tidak.” Lantas dia memberitahu, “Sesungguhnya di kalangan kamu ada pemimpin yang dimuliakan oleh Allah untuk umat ini.”

42. Al-Mahdi Sebagai Pertengahan Kurun
“Sesungguhnya Al-Mahdi hidup pada pertengahan kurun, manakala Nabi Isa AS hidup pada akhir zaman.”

43. Al-Mahdi Bersembahyang di Baitulmaqdis
“Ketika Al-Mahdi dan umat manusia yang berada di Baitulmaqdis mahu mengerjakan sembahyang subuh, tiba-tiba Isa bin Maryam AS turun. Kemudian Al-Mahdi mundur agar Isa bin Maryam AS ke hadapan untuk menjadi imam. Lantas Isa meletakkan kedua-dua belah tangannya di atas kedua-dua belah bahu Al-Mahdi seraya berkata, “Silakan maju dan jadi imamlah. Sesungguhnya sembahyang ini diiqamahkan untukmu.” Kemudian Al-Mahdi menjadi imam bagi para mukmin dan Nabi Isa AS.”

44. Al-Mahdi Menjadi Imam Sembahyang Bagi Nabi Isa AS
“Al-Mahdi memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, dan ketika itu Nabi Isa turun dari langit, laksana menitisnya air dari rambut Al-Mahdi. Lantas Al-Mahdi berkata, “Silalah ke depan dan jadi imamlah.” Nabi Isa AS menjawab, “Sesungguhnya sembahyang ini diiqamahkan untukmu.” Kemudian Nabi Isa AS bersembahyang di belakang seorang lelaki dari keturunanku.”

45. Umur Al-Mahdi
“Al-Mahdi adalh dari anak keturunanku, dia berusia 40 tahun. Wajahnya bagaikan bintang yang bergemerlapan, pipi kanannya bertahi lalat hitam, kulitnya kemerah-merahan seolah-olah dia adalah dari keturunan Bani Israel, dia akan mengeluarkan harta karun dan akan menundukkan kota-kota maksiat.”

46. Pembaiatannya di Antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim
“Sebelum pembaiatan Al-Mahdi di antara Hajar dengan Maqam Ibrahim, ada kabilah yang menarik perhatian Al-Mahdi mengenai sikp dan pembunuhannya terhadap jemaah haji di Mina.”

47. Ciri-ciri Al-Mahdi
“Kulit Al-Mahdi seperti kulit orang Arab, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh Bani Israel, pipi kanannya bertahi lalat dan kekhalifahannya diredai oleh seluruh penduduk bumi, penduduk langit dan burung-burung di angkasa.”

48. Al-Mahdi Muncul dari Kampung Kurjah
“Al-Mahdi akan keluar dari Kampung Kurjah.”

49. Jihad Al-Mahdi Dalam Menegakkan Agama
“Al-Mahdi akan menegakkan agama secara keseluruhan seperti yang telah ditegakkan oleh Nabi SAW semasa hayat baginda.”

50. Memerangi Romawi
“Al-Mahdi akan memerangi Rom selama tiga hari. Pada hari ketiga itulah Rom runtuh, kemudian menyerang Kostantinopel. Ketika mereka sedang membahagi-bahagikan emas di Kostantinopel dengan menggunakan perisai sebagai penyukatnya, tiba-tiba ada orang yang berteriak, “Sesungguhnya Dajjal telah menundukkan keluarga-keluarga kamu semua.”

51. Mengapa Umat Manusia Mengerumuni Al-Mahdi?
“Umat manusia mencari dan mengerumuni Al-Mahdi umpama lebah mengerumuni madunya. Keadilan Al-Mahdi meratai seluruh alam, seperti sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan penyelewengan. Pada masa itu, umat manusia menjadi seperti semasa kecilnya, sentiasa bermain dan tidak pernah menumpahkan darah.”

52. Penguasaan Al-mahdi Terhadap Harta
“Al-Mahdi akan menguasai dunia seperti yang pernah dilakukan oleh Zulkarnain dan Nabi Sulaiman AS.”

53. Berkata-kata
“Al-Mahdi termasuk orang yang sukar bertutur kata.”

54. Apabila Sukar Bercakap
“Jika Al-Mahdi berasa payah berckap, maka dia menepuk pahanya yang di sebelah kiri dengan tangan kanannya.”

55. Peperangannya Berdasarkan Sunnah
“Al-Mahdi akan berperang berdasarkan sunnah, sama seperti Nabi SAW yang berperang berdasarkan wahyu.”

56. Hamba Allah yang Terpilih
“Al-Mahdi dizahirkan pada bulan Muharam dan ada satu suara yang menyeru dari langit, “Ketahuilah bahawa hamba Allah yang terpilih adalah si fulan, iaitu Al-mahdi. Oleh itu, dengarlah perintahnya dan taatilah dia.”

57. Munculnya As-Sufyani
“Sebelum Al-Mahdi, As-Sufyani muncul bersama-sama 360 pasukan berkuda, dengan diiringi oleh 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa saudaranya. Kemudian As-Sufyani mengerahkan askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini seratus ribu orang terbunuh di Zaurak, yakni sebuah bandar di Timur. Setelah itu mereka menyerbu Kufah. Lantas muncullah Panji-panji Hitam. Yang memegang benderanya adalah seorang pemuda dari Bani Tamim yang digelarkan dia Syuaib bin Saleh. Dia kemudian menyerang sekelompok tawanan daripada penduduk Kufah dan membunuhnya. Setelah itu As-Sufyani mengerahkan askar-askarnya ke Madinah. Mereka terus menyerang Madinah selama tiga hari lalu menuju ke Makkah. Semasa mereka sampai di Al-Baidak, Allah memerintahkan Jibril agar menghentakkan kakinya dengan sekali hentakan, yang mana dengan hentakan tersebut mereka trbenam ke dalam bumi, hingga tiada yang tinggal lagi melainkan dua orang, yang kemudian menyampaikan berita tersebut kepada As-Sufyani namun As-Suyani tidak menghiraukannya. Dia segera mengirimkan dua orang Parsi untuk membantu menakluk Kostantinopel. Oleh raja Romawi, permintaannya itu segera dikabulkan. Namun ketika kedua-dua orang utusan itu sampai di pintu gerbang Damsyik, mereka dibunuh. Selain itu, As-Sufyani juga membunuh orang yang mengingkari dirinya, bahawa ada seorang wanita yang duduk di atas pahanya di pintu gerbang Damsyik. Pada ketika itu terdengarlah seruan dari langit yang menyatakan, “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang munafik dan sekutu-sekutunya. Allah telah mengangkat seorang yang terbaik dari umat Muhammad SAW sebagai pemimpin kamu semua. Oleh itu, sambutlah dia di Makkah. Dia adalah Al-Mahdi yang bernama Ahmad bin Abdullah.” Lantas ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasul, bagaimana kami dapat mengenalinya?” Rasulullah SAW menjawab, “Dia adalah dari keturunanku, yang perawakannya mirip Bani Israel, dia memakai dua lapis jubah Qutwani, seolah-olah wajahnya bercahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia seorang yang tampan, berusia empat puluh tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam, Wali-wali Nujabak dari Mesir, para Asoib dari Timur dan pengikut-pengikutnya. Mereka lantas pergi ke Makkah serentak, kemudian berangkat pula ke Syam. Pada waktu itu, Jibril berada di depannya dan Mikail berada di belakangnya. Penghuni langit, penduduk bumi, burung-burung, binatang-binatang buas dan ikan-ikan di laut semuanya reda kepadanya. Air menjadi mudah di negeri mana pun yang dikuasainya, sungai-sungainya mengalir deras dan galian-galian mudah ditemui. Kemudian dia pergi Syam dan menyembelih As-Sufyani di bawah pohon yang dahan-dahannya menjulur sampai ke Laut Tibriyah.”

“Orang yang gagal adalah orang yang gagal pada hari pembunuhan Kalb, walaupun hanya sekadar mengikat kakinya sahaja.”

58. Bencana yang Berlaku Sebelum Al-Mahdi Muncul
“Al-Mahdi akan dibaiat pada bulan Muharam, setelah berlaku bencana dan peperangan pada bulan Ramadan hingga Zulhijah. Kemudian terjadi ancaman terhadap jemaah haji di Mina yang mengakibatkan banyak kematian an darah mengalir di Jamrah. Sebahagian daripada jemaah haji itu ada yang menyelamatkan Al-Mahdi lalu dibaiat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, namun dia enggan menerimanya. Dia lalu diancam, “Jika kamu tidak mahu menerima baiat daripada kami, maka lehermu akan kami penggal.”

59. Ciri-ciri Kedua-dua Belah Pahanya
“Kedua-dua belah paha Al-Mahdi lebar dan renggang.”

60. Mematahkan Salib dan Membunuh Babi
“Al-Mahdi akan muncul dengan bijaksana dan adil. Salib-salib akan dihancurkan dan babi-babi akan dibunuh. Dia akan membahagi-bahagikan harta, namun tidak seorang pun yang mahu menerimanya.”

61. Kemenangan-kemenangan Al-Mahdi
“Al-Mahdi akan menundukkan Rom dengan meneriakkan empat kali takbir, dan membunuh enam ratus ribu orang. Dia akan mengeluarkan apa sahaja yang ada di Baitulmaqdis, Peti Tabut, maidah Bani Israel, lembaran-lembaran Kitab Taurat, mhkota Nabi Adam AS, tongkat Nabi Musa AS, singgahsana Nabi Sulaiman AS, alat penyukat Manna Bani Istael. Al-Mahdi kemudian memasuki Kota Al-Qatik yang panjangnya seribu batu dan lebarnya 500 batu, dengan pintunya berjumlah 360 buah. Setiap pintu itu dijaga oleh seribu orang askar. Kemudian mereka meneriakkan takbir sebanyak empat kali, maka runtuhlah benteng Kota Al-Qatik itu, lalu mereka merampas seluruh harta yang ada di dalamnya. Mereka kemudian tinggal di sana selama tujuh tahun, lalu seluruh harta yang ada di Al-Qatik itu dipindahkan ke Baitulmaqdis. Maka datanglah perkhabaran yang mengatakan bahawa Dajjal telah keluar di tengah-tengah kaum Yahudi Isfahan.”

62. Al-Mahdi dan Perhiasan di Baitulmaqdis
“Tahir bin Asmak menyerang Bani Israel, kemudian menundukkannya dan merampas perhiasan yang berada di Baitulmaqdis. Sebahagian daripada harta ini dibakar dan sebahagian lagi diangkut dengan 1,700 buah kapal untuk dibawa ke Rom.”

“Al-Mahdi akan mengambil dan mengembalikan semua harta tadi ke Baitulmaqdis. Kemudian dia dan orang-orang yang bersama dengannya berjalan hingga melalui Rom, iaitu sebuah kota yang berukuran seratus suq, yang mana setiap suq berukuran seratus ribu kaki, lantas kota ini dikalahkan juga. Kemudian mereka melalui kota Al-Qtik yang berada di Laut Akhdar yang diliputi harta benda, panjangnya seribu batu dan lebarnya pula 500 batu, serta memiliki tiga ribu buah pintu.”

Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer