0309 8. Peperangan Yang Disertai Oleh Imam Mahdi

0309 8. Peperangan Yang Disertai Oleh Imam MahdiPerang Pertama.

Semasa berlaku huru hara di Mina dan Madinah, Imam Mahdi bersama-sama dua orang pembantunya dan tujuh orang lagi melarikan diri dari Madinah dan bersembunyi di Makkah. Gabenor di Madinah menulis sepucuk surat (atau menelefon sahaja) kepada Gabenor di Makkah menyatakan kedatangan Imam Mahdi. Gabenor Makkah sangat gembira mendengar berita itu lalu menjemput Imam Mahdi dan jemaahnya menemui beliau. Imam Mahdi memenuhi jemputan itu lalu diizinkan tinggal di Makkah dengan aman sebagai seorang suaka politik.

Rupa-rupanya Gabenor Makkah itu menipu Imam Mahdi dengan memanggil kedua-dua pembantu Imam Mahdi untuk menemuinya. Mereka kemudiannya dibunuh di Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim, tetapi salah seorang daripadanya berjaya menyelamatkan diri lalu memberitahu Imam Mahdi. Imam Mahdi berasa marah dengan sikap Gabenor Makkah yang penipu itu, lalu melarikan diri ke Taif bersama-sama pengikutnya. Di sana beliau berkhemah sambil mempersiap pasukannya untuk memerangi Gabenor Makkah yang dimurkai oleh Allah dan seluruh isi langit itu. Beliau dibantu sama oleh penduduk Taif dan sekitarnya.

Seterusnya Imam Mahdi memerangi Gabenor Makkah dan segala askarnya itu. Walaupun jumlah pasukannya sedikit sahaja, Imam Mahdi berjaya mengalahkan Gabenor Makkah itu dan dapat pula membunuh gabenornya. Setelah itu Imam Mahdi dibaiat oleh sekalian manusia di Masjidil Haram.


Perang Kedua
Imam Mahdi mengalih perhatiannya ke Rom Turki. Disebutkan Turki kerana pada masa itu, Kostantinopel adalah pusat pentadbiran dan keagamaan Rom untuk beberapa abad. Selepas itu, Turki pula menakluk dan seterusnya mengambil alih kota Kostantinopel itu, lalu menjadikannya pusat pentadbiran Kerajaan Osmaniyah Turki selama kira-kira enam ratus tahun, dinamakan semula sebagai Istanbul. Dan Turki Rom yang dimaksudkan itu bukanlah Turki yang ada pada hari ini dan Kostantinopel yang dimaksudkan itu juga bukanlah kota Istanbul yang ada pada hari ini.

Turki yang dimaksudkan itu adalah Sepanyol dan Perancis manakala Kostantinopel yang dimaksudkan adalah kota Vatican iaitu pusat kepaderian Kristian sedunia. Jadi, Turki dan Kostantinopel seperti yang disebut-sebutkan itu hanyalah kiasan sahaja, bukanlah yang sebenar. Ini untuk menyesuaikan pemahaman umat Islam pada masa dahulu dengan apa yang diketahui oleh baginda SAW, para sahabat dan para tabiin melalui kasyaf mereka.

Imam Mahdi akan mengikat perjanjian gencatan senjata selama sembilan tahun dengan Eropah Kristian. Dalam tempoh gencatan senjata itulah kedua-dua belah pihak benar-benar merasakan keamanan sejati. Seluruh umat Islam kini benar-benar mengecapi apa itu nikmat keamanan. Mereka juga bergabung menentang tentera Russia yang selalu mengganggu ketenteraman pihak Islam. Walaupun berlaku perjanjian damai, kedua-dua belah pihak tetap berbeza pendapat mengenai beberapa masalah, misalnya mengenai salib. Orang-orang Rom mengatakan bahawa salib itu mampu memberi bekas dalam mengalahkan musuh mereka, manakala orang-orang Islam mengiktikadkan bahawa hanya Allah SWT sahaja yang mampu memberi bekas, bukannya salib.

Semasa berlaku percanggahan pendapat itu, salah seorang tentera Islam telah dengan sengaja mematahkan salah satu daripada salib tersebut dalam keadaan marah. Maka marahlah tentera-tentera Rom lalu mereka membunuh askar Islam tersebut. Maka pada ketika itu, pecahlah perang besar antara kedua-dua pasukan tentera itu. Dan Allah memuliakan tentera muslimin dengan mati syahid.

Selepas itu, pihak Rom keluar dengan 80 ketumbukan tentera yang amat besar, di bawah 80 bendera. Pada setiap ketumbukan itu ada 12 ribu askar Kristian Eropah. Mereka meneruskan perjalanan dan hanya singgah di bandar A’amaq dekat Halb dan Antokiah, iaitu kawasan yang airnya tidak pernah kering melainkan pada musim panas. Kawasan yang mereka singgahi itu adalah kawasan yang rata, merupakan padang rumput yang cukup luas. Beberapa orang penduduk A’amaq yang juga merupakan anggota pasukan Imam Mahdi berkumpul untuk menghadapi askar-askar Rom itu.

Setelah berlaku cabar-mencabar, tercetuslah peperangan yang amat besar sebanyak tiga kali. Pada kali pertama peperangan itu, tentera Islam kalah sehingga sepertiga daripada jumlah mereka mati terbunuh. Semua tentera Islam yang mati itu tidak diterima taubat mereka oleh Allah selama-lamanya kerana mereka itu adalah orang-orang munafik. Askar Islam yang selebihnya berundur untuk mengatur strategi lain yang dirasakan lebih berkesan.

Dalam pertempuran kali kedua, sepertiga daripada mereka pula mati. Tentera yang mati ini adalah mati syahid dan dimuliakan oleh Allah kerana betul niatnya. Askar Islam yang selebihnya terpaksa berundur lagi dan menyusun strategi yang benar-benar mantap, iaitu sesuatu yang tidak pernah terdugakan oleh pihak Kristian. Semasa merancang strategi itu, tentera Islam berpecah kepada tiga pendapat. Pendapat pertama mahukan tentera Islam menyerah kalah kerana tentera musuh terlalu besar untuk ditentang. Pendapat kedua mahukan peperangan diteruskan kerana mereka yakin bahawa tentera Islam tetap akan menang dan menganjurkan agar tentera Islam bergerak melalui kawasan gurun dan pedalaman.

Pendapat ketiga menyeru agar kedua-dua pendapat tadi tidak taksub kepada pendapat masing-masing kerana Allah tidak akan membantu mereka jika mereka berpecah belah, lalu mengajak mereka bersatu semula. Akhirnya mereka bergabung semula dan bersetuju meneruskan peperangan, walau apa pun yang akan terjadi.

Pada pertempuran kali ketiga, kalahlah tentera Rom walaupun tentera Islam hanya tinggal sepertiga sahaja lagi, sedangkan orang-orang Rom sudah menjangkakan bahawa mereka akan mengalahkan tentera Islam tersebut. Mereka terlalu gembira kerana melihatkan pasukan tentera Islam yang amat kecil itu. Mereka pun menyatakan bahawa salib boleh memberi bekas kepada kemenangan mereka tetapi dinafikan oleh tentera Islam.

Dan tentera Islam yang tinggal sepertiga dan menang itu, tidak difitnahkan ke atas mereka selama-lamanya. Allah memberikan tentera Islam kemenangan dengan menurunkan seramai dua ratus ribu malaikat, berserta Mikail AS dan dibantu juga oleh para wali Allah. Datanglah azab kepada pasukan Rom itu sehingga kebanyakan mereka mati kerana azab itu.

Tentera Islam tadi memasuki kota Rom dengan penuh kemenangan. Orang-orang yang tinggal meminta keamanan dan bersetuju membayar jizyah, lalu diberikanlah mereka keamanan. Kemudian orang-orang Rom cuba menakut-nakutkan tentera Islam dengan menyebarkan berita bahawa Dajjal telah keluar dan menawan anak isteri mereka. Tetapi berita itu tidak mampu memperdayakan umat Islam lalu orang-orang Eropah itu dibunuh seramai-ramainya dan segala harta benda mereka dirampas. Semuanya dapat ditawan dalam tempoh tiga hari sahaja. Kemenangan ini disambut dengan penuh gembira sambil mengucapkan tasbih, takbir dan tahlil kepada Allah sehinggalah tiba waktu subuh tanpa tidur-tidur.

Setelah terbit fajar, tentera Islam melaungkan takbir dengan sekuat-kuatnya sehingga menyebabkan runtuh kota Rom itu. Mereka bertakbir lagi dan runtuh lagi kota Rom itu yang di sebelah lain, dan begitulah sehingga habis runtuh semua bahagian kota Rom itu. Kejadian ini amat menakjubkan orang-orang Rom sehingga akhirnya mereka mengakui bahawa memerangi umat Islam bererti memerangi Allah. Mereka menyerahkan segala harta benda mereka sehingga tidak ada yang tinggal lagi. Umat Islam membahagi-bahagikan harta rampasan perang itu di tengah-tengah padang dan jalan kerana sudah terlalu banyaknya. Juga kerana terlalu banyaknya itu, mereka menyukatnya dengan menggunakan talam-talam besar sahaja, tidak lagi menggunakan alat penimbang.

Perang Ketiga
Imam Mahdi akan memerangi India sehingga berjaya menakluk seluruh negara itu dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Imam Mahdi juga membunuh semua orang kafir yang menentangnya dan juga orang-orang Islam yang telah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemerintah India itu menyusun pasukan tenteranya secara besar-besaran dan dengan segala kelengkapan perang tercanggih yang mereka miliki. Namun, Imam Mahdi dapat mengalahkan raja itu dengan amat mudah sahaja. Akhirnya seluruh India di-Islamkan atau yang tidak melawan membayar jizyah sebagai tanda mengaku kalah sambil meminta keamanan.

Perang Keempat
Imam Mahdi akan memerangi seluruh mazhab yang bidaah, baik dalam bidang apa pun, dan walau di mana pun jua sehingga akhirnya tidak wujud lagi di dunia ini apa-apa mazhab pun melainkan yang benar dengan sunnah Rasulullah SAW sahaja. Yang khufarat juga beliau perangi habis-habisan sehingga pupuslah dari dunia ini segala bentuk khurafat yang sebelumnya masih dilakukan oleh manusia, sama ada yang Islam mahupun yang bukan Islam. Antara bidaah yang awal-awal dihapuskan adalah Syiah, Wahabi dan Muktazilah. Kemudian dihapuskan pula pemikiran-pemikiran Barat yang telah lama mencengkam seluruh otak manusia dan meresap hati sanubari mereka. Kemudian hapus pula segala macam pemujaan terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak dan akhirnya mazhab-mazhab dalam ilmu fikah dan tasawuf turut dihapuskan (walaupun kedua-duanya tidaklah bidaah atau khurafat).

Perang Kelima
Imam Mahdi akan memerangi As-Sufyani dan Kalb serta segala tenteranya. Akhirnya beliau berjaya menangkap As-Sufyani dan Kalb lalu kedua-duanya itu disembelih di atas batu, seperti orang menyembelih kambing untuk dikorbankan. Kedua-dua mereka ini adalah lambang kekotoran sistem Barat yang sudah amat rosak itu. Dengan kematian kedua-duanya, maka seluruh dunia ini dibersihkan daripada segala daki sistem Barat, yang ternyata lebih banyak merosakkan daripada membaikkan.

Perang Keenam
Imam Mahdi akan memerangi bandar Qatik. Bandar ini terletak di suatu daratan yang menghijau pada bahagian lautnya. Panjang kota itu adalah seribu batu dan lebarnya 500 batu, manakala pintunya berjumlah 360 buah dan setiap pintu itu dikawal oleh seribu orang askar. Bandar Qatik yang dimaksudkan oleh hadis dan asar ini sebenarnya adalah New York di Amerika Syarikat. Dan pada hari ini, kota raya New York adalah lambang kekuasaan jaringan Yahudi terhadap dunia. Di sanalah tempat tumpuan utama kaum kapitalis dan birokrat Yahudi, begitu mendalamnya cengkaman Yahudi ke atas kota itu sehingga hari cuti mingguan di kota raya itu adalah pada hari Sabtu, iaitu hari kebesaran Yahudi. Yang dikatakan seribu batu dan lima ratus batu itu adalah perlambangan sahaja, untuk menunjukkan betapa luasnya Amerika Syarikat itu dan majunya negara itu pada pandangan dunia.

Jumlah pintu yang dimaksudkan adalah pelabuhan yang banyak terdapat di serata Amerika Syarikat dan jumlah askar yang dikatakan seribu orang pada setiap pintu itu ialah jumlah polis, angkatan marin, pasukan imigresen dan tentera udara yang terdapat di hampir semua pelabuhan tadi adalah lambang kekuatan ketenteraan negara itu dan cekap pasukan perisikannya. Juga sebagai lambang bahawa negara besar dunia itu sentiasa berjaga-jaga terhadap apa jua unsur yang boleh membahayakan keselamatan negara berkenaan.

Apabila tiba di sana, Imam Mahdi dan tenteranya melaungkan takbir sebanyak tiga kali dari atas kapal mereka dengan sekuat-kuat hati. Maka runtuhlah dinding kota itu dan mereka dapat menawannya. Kemudian Imam Mahdi memerangi penduduknya dan membunuh seramai sejuta orang. Dengan itu lengkaplah penguasaan Imam Mahdi terhadap seluruh dunia ini, baik yang Islam mahupun yang tidak Islam.

Setelah selesai peperangan itu, Imam Mahdi pun pulang dengan sekalian tenteranya menaiki seribu buah kapal yang sarat dengan harta benda dan memerintah di pusat pentadbirannya, dengan penuh adil dan takwa. Manusia pun menjadi amat kaya harta dan kaya hati, masing-masing hanya memikirkan jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sahaja, tidak lain kerana sudah tiada apa lagi yang mereka mahukan pada masa itu, melainkan Allah SWT sahaja. Pada ketika ini, hanya pasukan tentera yang berada di Eropah sahaja yang masih berperang dan sentiasa memperoleh kemenangan dalam setiap peperangannya. Enam bulan selepas seluruh Eropah dapat ditawan, Dajjal yang sebenar pun keluar ke dunia ini lalu menakluknya pula

Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer