02089 30. Pasukan Tentera yang Ditelan Oleh Bumi di al-Baidak

02089 30. Pasukan Tentera yang Ditelan Oleh Bumi di al-BaidakA. Kata sahabat RA,

“Tanda-tanda (amat hampir) munculnya al-Mahdi ialah berlaku (peristiwa) sekumpulan askar yang ditelan oleh bumi di al-Baidak.”

B. Kata sahabat RA,

“Penguasa Madinah (Hijaz) mengirimkan tentera kepada al-Hasyimi (untuk melawannya) di Makkah. Tentera ini kemudian mengusir penduduk Makkah. Peristiwa ini didengar oleh khalifah di Syam iaitu as-Sufyani daripada keturunan Abu Sufyan bin Harb. Seterusnya as-Sufyani mengirimkan pasukan (tentera) ke Makkah. Dalam perjalanan, mereka singgah di al-Baidak yang pada ketika itu kebetulan bulan purnama sedang mengambang. Kemudian ada seorang penyeru yang memerhatikan keadaan pasukan tersebut, lalu berkata, “Aduh! Celakalah kamu semua wahai penduduk Makkah kerana telah didatangi oleh pasukan (tentera) ini.” Dia terus pergi dan datang lagi ke tempat itu. Namun, setelah datang, dia tidak melihat lagi pasukan tadi. Dia lantas bertasbih, “Subhanallah! Mereka telah berangkat sebentar tadi” Lantas dia meneruskan perjalanannya. (Dalam perjalanannya) di sana dia menemui pasukan tentera tadi dalam keadaan terbenam separuh badan (ke dalam tanah). Dia berhasrat untuk menolong, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya dia mengetahui bahawa pasukan itu (sebenarnya) telah ditelan oleh bumi. Dia pun bergegas pulang ke Makkah untuk menyampaikan khabar tersebut. Mendengarkan berita ini, penduduk Makkah mengucapkan Alhamdulillah, kemudian mereka berkata, “Inilah dia tanda-tanda yang sangat-sangat kami tunggu (selama ini).” Lantas mereka segera pergi ke Syam.”

C. Kata tabiin RH,

“Al-Mahdi tidak akan muncul sehingga ada pasukan perang yang ditelan oleh bumi di kawasan Ghautah, yang bernama Bandar Jirista.”

D. Abdullah bin Amru RA berkata,

“Apabila sepasukan tentera ditelan bumi di kawasan gurun, itulah tandanya akan muncul Al-Mahdi.”

E. Sabda Nabi SAW,

“Satu pasukan tentera akan menyerang Rumah Allah ini untuk memerangi penduduk-penduduknya. Apabila mereka sampai di kawasan yang lapang, seluruh bahagian tengah pasukan tentera ini akan tenggelam. Anggota yang di hadapan akan memanggil tentera di belakangnya, tetapi semuanya turut tenggelam sehingga tiada yang tinggal melainkan beberapa orang yang pergi menghantar berita (duka) kepada As-Sufyani.”

Semua hadis dan asar di atas telahpun dihuraikan dengan ringkas pada bahagian-bahagian sebelum ini. Dan semua riwayat di atas menceritakan beberapa peristiwa besar dan salah satunya adalah mengenai pasukan tentera yang akan ditelan oleh bumi, sebanyak dua kali. Yang pertama berlaku di kawasan Ghautah, di bandar Jirista. Di sini, pasukan yang ditelan oleh bumi adalah pasukan yang dipimpin oleh Kalb. Sebelum itu, pasukan ini akan mendatangi Madinah lalu merosakkannya sehingga hancur rata dengan tanah, sambil membunuh seramai mungkin umat Islam yang sedang berlindung di dalam kedua-dua kota suci umat Islam itu.

Yang kedua berlaku di al-Baidak, suatu kawasan gurun di Zul Hulaifah yang terletak di antara kota suci Makkah dengan Madinah. Pasukan tentera as-Sufyani yang tenggelam di Ghautah membunuh semua pasukan tentera tersebut melainkan seorang askar sahaja. Dialah yang akan pulang memberitahu khabar duka ini kepada as-Sufyani. Pasukan tentera yang tenggelam di Zul Hulaifah pula membunuh semua askar yang ada melainkan dua orang, seorang yang di hadapan sekali dan seorang lagi yang di belakang sekali. Askar yang di hadapan sekali ini takut untuk berpatah balik ke belakang lalu meneruskan perjalanannya sehingga sampai kepada Imam Mahdi dan menyampaikan berita gembira ini kepada Imam Mahdi.

Yang seorang lagi, iaitu yang di belakang sekali takut untuk meneruskan perjalanannya ke hadapan, lalu berpatah semula kepada as-Sufyani dan menyampaikan berita duka ini kepada as-Sufyani.


Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer