02064 5. Pemuda Bani Tamim Berasal Dari Syam

02064 5. Pemuda Bani Tamim Berasal Dari SyamA. Kata tabiin RH,

“Sebelum al-Mahdi, raja Syam akan terbunuh, (diikuti oleh) terbunuhnya raja Mesir. Bangsa Syam akan menawan kabilah daripada Mesir. Seorang lelaki dari Timur  berangkat mengibarkan Panji-panji Hitam, yang dikatakan dia itu adalah (berasal dari) bangsa Syam dan dialah yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi.”

Perkara ini banyak diperbincangkan terutamanya oleh kalangan penduduk Syam yang berketurunan dari Bani Tamim. Jumlah mereka memang sedikit dan masing-masing saling mengenali, serta tahu pula susur galur keturunan setiap orang dari mereka. Setiap suku dari kalangan mereka menyangka dan berharap Pemuda Bani Tamim yang dimaksudkan itu datang dari kalangan suku masing-masing.

Namun, jika ucapan tabiin ini diperhatikan sungguh-sungguh, nyatalah bahawa Pemuda Bani Tamim itu bukan lahir dari kalangan mereka, tetapi lahir dan dewasa di Timur. Tapak perjuangannya juga bermula dan berkembang di Timur. Malah, tapak daulah yang didirikannya itu pun bermula di Timur juga. Syam adalah tempat terakhir yang akan ditujunya. Dan bangsa Syam yang dimaksudkan itu hanya asal-usul nenek moyangnya sahaja, bukan lagi tempat dia dilahir dan dibesarkan.

Dari Syam, sebahagian daripada mereka ini turun ke Yaman dan tinggal di sana beberapa lama untuk membentuk sebuah komuniti yang minoriti, kemudian sebahagian keturunannya berpindah lagi ke Kepulauan Melayu ini. Sebahagiannya masih tinggal di Yaman dan masih ada hingga ke hari ini. Sebahagian yang lain berpindah ke benua kecil India dan menyerap masuk sebagai sebahagian penduduk Islam di sana pula. Di Kepulauan Melayu inilah mereka bergaul dengan penduduk tempatan sehingga keturunan mereka pun akhirnya menjadi sama dengan, atau sebahagian daripada penduduk tempatan. Sebutan Arabnya hilang dan yang tinggal adalah sebutan Melayunya sahaja. Arabnya hanyalah pada keturunannya sahaja, atau asal-usulnya.

Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer