0003 Panduan-Panduan AM

0003 Panduan-Panduan AM


Berikut ini adalah kependekan-kependekan yang lazim digunakan di dalam buku ini.

1. Khusus Untuk Allah, Tuhan Yang Maha Esa:
SWT-  Subhanahuwata'ala.

2. Untuk Nabi-nabi:

SAW
 Sallallahu 'Alaihi Wasallam (untuk Nabi Muhammad al-Mustafa saja).
AS
  1. 'Alaihis Salam (seorang rasul / nabi, selain Nabi Muhammad Al-Amin).
  2. 'Alaihumas Salam (dua orang rasul / nabi, mana-mana dua dari mereka).
  3. 'Alaihimus Salam (tiga orang  rasul / nabi atau lebih, sebagian dari mereka).

3. Untuk Para Sahabat:

KMW Karramallahu Wajhah (khusus untuk Sayidina Ali bin Abi Talib saja).
RA
  1. Radhiyallahu 'Anhu (seorang sahabat, mana-mana seorang di antara mereka).
  2. Radhiyallahu 'Anha (seorang sahabiah yaitu sahabat wanita).
  3. Radhiyallahu 'Anhuma (dua orang sahabat serentak, lazimnya orangtua dan anaknya).
  4. Radhiyallahu 'Anhum (banyak sahabat, sekumpulan dari mereka

4. Untuk Para Tabiin, Tabiit Tabiin dan Ulama Muktabar:

RH
  1. Rahimahullahu Ta'ala 'Anhu (seorang tabiin, tabiit tabiin atau ulama muktabar).
  2. Rahimahullahu Ta'ala 'Anhuma (dua orang dari mereka)
  3. Rahimahullahu Ta'ala 'Anhum (sejumlah dari mereka).

Persoalan Yang Dipertanyakan Orang

Bukankah Baginda Rasulullah pernah menyebutkan orang yang enggan berselawat kepada baginda sebagai orang yang kikir? Para ulama juga sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa tidak boleh memendekkan perkataan selawat ke atas baginda itu. Bolehkah dipendekkan juga?

Hukum memendek atau meringkaskan perkataan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad dan rasul-rasul yang lain memang makruh, dan dianggap sebagai umat baginda yang bakhil. Itu sudah jelas dan terang nyata hukumnya, laksana terangnya matahari yang memancar. Tetapi ini benar dan berlaku hanya pada kitab-kitab yang ditulis dengan huruf-huruf jawi atau huruf-huruf Arab. Hukum makruh ini tidak dapat dikaitkan dengan tulisan huruf latin karena jika kalimat selawat itu ditulis juga sepenuhnya dengan huruf latin, bunyinya tetap tidak akan sama dengan bunyi asalnya (yang ditulis) dalam huruf Arab.

Oleh karena itu, memendek atau meringkaskan bacaan selawat ke atas Nabi Muhammad al-Mustafa dengan ringkasan seperti SAW, S.A.W., (SAW) atau S. A. W. itu tidak mendatangkan makruh. Ringkasan yang ditulis itu adalah lambang bagi sebutan yang sebenarnya di dalam bahasa Arab. Malah para penulis yang menulis dengan penuh bacaan selawat itu dalam tulisan latin, tidak akan mendatangkan pahala, malah menunjukkan kekeliruan dan ketidakfahamannya terhadap pokok persoalan yang sebenarnya, dan sekaligus merupakan perbuatan yang sia-sia.

Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer