0001 KANDUNGAN BUKU INI

0001 KANDUNGAN BUKU INI

Pengantar………………………………………………………………………………………………………….i

Panduan-panduan Am…………………………………………………………………………………………...1

A. Muqaddimah………………………………………………………………………………………………….2
Huraian Bagi Istilah MAHDI……………………………………………………………………………..7
Jenis-jenis Al-Mahdi…………………………………………………………………………………….…9
Persoalan Imam Mahdi Adalah Persoalan Sejagat………………………………………………………...10
Agama-agama Lain pun Ada ‘Imam Mahdi’…………………………………………………………….12
Ramalan Peramal-peramal Terkemuka…………………………………………………………...15
Pengakuan Orang-orang Barat Terhadap Imam Mahdi………………………………………….17
Kesimpulan …………………………………………………………………………………….18
Pandangan Ensiklopedia Barat Tentang Imam Mahdi………………………………………….. 21
Ulasan Kita……………………………………………………………………………………...21

Bagian 1
Persoalan-persoalan Mengenai Imam Mahdi yang Perlu Diperhatikan……………………………………24
Pandangan Para Ulama Sepanjang Zaman……………………………………………………….25
Nama-nama Ulama Kenamaan dan Kitab Karangan Mereka Mengenai Imam Mahdi……………………28
Sahabat Nabi SAW yang Meriwayatkan Hadis Mengenai Imam Mahdi…………………………………...30
Fatwa Oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami……………………………………………………….32
Pandangan Resmi Puak Wahabi Mengenai Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam…………………33
Hadis-hadis yang Dikatakan Maudhuk Oleh Puak Wahabi………………………………………34
Mahdi Tempatan……………………………………………………………………………….. 35
Imam Mahdi di Kalangan Para Wali……………………………………………………………..36
Antara Ulama yang Menerima dan Menolak…………………………………………………………….. 38
Hukum Menetapkan Imam Mahdi………………………………………………………………40
Rusakkah Akidah Jika Umat Islam Menetapkan Seseorang Sebagai Bakal Imam Mahdi?………...42
Hukum Mengingkari Imam Mahdi……………………………………………………………..  45
Ulama yang Bersikap Pertengahan………………………………………………………………46
Ulama yang Bersangatan Menentang Kemunculan Imam Mahdi………………………………...48
Kenapa Mesti Anti Dengan Imam Mahdi?………………………………………………………54
Imam Mahdi Sudah Lahir?……………………………………………………………………………….55
Ada Dua Orang Imam Mahdi?………………………………………………………………………….. 56
Kisah Pertama : Cerita Sayid Syeikh Hasan Al-Iraqi……………………………………………..56
Kisah Kedua : Cerita Sayidi Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi………………………57
Kesimpulan Dari Kedua-dua Cerita Imam Mahdi Tadi…………………………………………58
Salahkah Berdoa Disegerakan Kemunculan Imam Mahdi?………………………………………………61
Sahihkah Hadis-hadis Itu?………………………………………………………………………………..63
Hadis-hadis yang Diakui Sebagai Sahih………………………………………………………….65
Hadis-hadis yang Diakui Sebagai Hasan…………………………………………………………68
Hadis-hadis yang Dikatakan Sebagai Dhaif………………………………………………………69
Syiah dan Persoalan Imam Mahdi yang Bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari………………….. 71
Percaya Kepada Raj’ah…………………………………………………………………………..76
Imam-imam Syiah Ditunjuk Secara Batang Tubuh………………………………………………77
Imam Mahdi Syiah Adalah Imam Ghaib ………………………………………………………..78
Ringkasan Perbedaan Imam Mahdi Sunni - Syiah ………………………………………………79
Mazhab Syiah Ada Beberapa Orang Imam Mahdi………………………………………………79
Kesimpulan oleh Penulis………………………………………………………………………..81
Ibnu Khaldun dan Persoalan Imam Mahdi……………………………………………………………….82
Alasan 1: Periwayatan (tawatur) Hadis-hadis yang Kurang Diyakini……………………………...83
Alasan 2: Kelemahan Sanad yang Nyata…………………………………………………………83
Alasan 3: Rawi Tidak Dipercayai Karena Dikatakan Syiah………………………………………84
Alasan 4: Perbedaan Kepercayaan……………………………………………………………….84
Alasan 5: Banyak Prasangka Terhadap Rawi…………………………………………………….85
Alasan 6: Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Kaitannya dengan Hadis-hadis Tentang Imam Mahdi………………………………………………………………………………….86
Pendapat Lain Bagi Ibnu Khaldun………………………………………………………………87
Imam Mahdi Al-Arqam…………………………………………………………………………………..88
Sikap Umat Islam yang Sepatutnya………………………………………………………………………99
Sikap Para Ulama yang Sepatutnya………………………………………………………………99
Sikap Para Sarjana dan Cendekiawan Islam yang Sepatutnya……………………………………102
Sikap Para Pemerintah yang Sepatutnya……………………………………………………….. 103
Sikap Pemimpin Jemaah-jemaah Islam yang Sepatutnya………………………………………..105
Sikap Orang Ramai yang Sepatutnya……………………………………………………………106

B. Sistem Khalifah akan Naik Semula Memerintah Seluruh Dunia………………………………………… 107
Bagaimanakah Cara Sebenar Islam Naik Semula?……………………………………………………….109Bagian 2


C. Asal-usul Keturunannya
1.Beliau Berketurunan Rasulullah SAW……………………………………………………………….118
2.Beliau Berketurunan Sayidatina Fatimah RA………………………………………………………..119
3.Beliau Berketurunan Sayidina Ali KMW……………………………………………………………120
4.Beliau Dari Keturunan Sayidina Hasan dan Husain bin Ali RA……………………………………..120
5.Beliau Berketurunan Sayidina Al-Abbas RA……………………………………………………….. 121
6.Imam Mahdi Adalah Seorang Lelaki……………………………………………………………….. 124

D. Sifat-sifat Pribadi
1.Namanya Muhammad………………………………………………………………………………………... 126
2.Nama Bapaknya Abdullah……………………………………………………………………………127
3.Kuniyahnya Abu Abdillah…………………………………………………………………………..128
4.Imam Mahdi Adalah Seorang yang Sangat Khusyuk……………………………………………….. 129
5.Amalannya Sangat Banyak dan Berakhlak Terpuji…………………………………………………..130
6.Umur Imam Mahdi…………………………………………………………………………………131
7.Kulitnya Sawo Matang…………………………………………………………………………….. 133
8.Kulitnya Macam Kulit Orang Arab…………………………………………………………………134
9.Matanya Kelihatan Senantiasa Bercelak………………………………………………………………. 135
10.Gigi Seri Imam Mahdi………………………………………………………………………………135
11.Gigi Imam Mahdi Berjarak………………………………………………………………………… 135
12.Pada Pipi Kanan Imam Mahdi Ada Tahi Lalat Hidup………………………………………………135
13.Janggut Imam Mahdi……………………………………………………………………………….136
14.Hidungnya Mancung………………………………………………………………………………..137
15.Cap Kenabian Pada Bahunya……………………………………………………………………….138
16.Jubah Imam Mahdi…………………………………………………………………………………138
17.Sukar Bertutur Kata………………………………………………………………………………...139
18.Bentuk Kedua-dua Belah Pahanya………………………………………………………………….139
19.Imam Mahdi Adalah Seorang yang Tegas………………………………………………………….. 140
20.Imam Mahdi Berdahi Luas………………………………………………………………………… 140


E. Kelebihan dan Keistimewaan Imam Mahdi
1.Kelebihan Imam Mahdi di Kalangan Ahlulbait…………………………………………………….. 142
2.Imam Mahdi Lebih Utama dari Sebagian Sahabat RA…………………………………………….142
3.Kelebihan Semasa Pemerintahannya………………………………………………………………..143
4.Orang yang Hidup Pada Zaman Imam Mahdi Sangatlah Beruntung……………………………….. 144
5.Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia…………………………………………………...144
6.Beliau Adalah Khalifah yang Kedua Belas?…………………………………………………………145
7.Imam Mahdi Menjadi Pemimpin Nabi Isa AS………………………………………………………149
8.Imam Mahdi adalah Imam Ghaib………………………………………………………………….. 150
9.Kekhalifahan Imam Mahdi Sudah Ditunjuk Oleh Nabi SAW……………………………………….151
10.Pemimpin Wajib Melahirkan Keramat…………………………………………………………….151
11.Mampu Mengumpulkan Semula Semua Bani Hasyim……………………………………………….152
12.Imam Mahdi Adalah Penghulu Sekalian Mujaddid………………………………………………….153
13.Orang Quraisy Adalah Khalifah, Pemimpin Manusia……………………………………………….153
14.Manusia Hidup Sangat Aman……………………………………………………………………….155


F. Keadaan Dunia Sebelum Beliau Dilahirkan
1.Dunia Diperintah oleh Bukan Orang Quraisy………………………………………………………156
2.Keadaan Dunia yang Huru-hara……………………………………………………………………156
3.Banyak Perbalahan dan Gempa Bumi Dahsyat……………………………………………………..157
4.Manusia Meninggalkan Tuhan……………………………………………………………………... 158
5.Yang Haram Dihalalkan…………………………………………………………………………….159
6.Pemerintahan Kuku Besi (Diktator)……………………………………………………………….. 160
7.Amalan Agama Sangat Berkurangan……………………………………………………………….. 161
8.Pemimpin Jahat akan Binasa………………………………………………………………………...161
9.Runtuhnya Pemerintahan Bani Abbas………………………………………………………………162
10.Terlalu Ramai Pembohong………………………………………………………………………….163
11.Ingkarkan Allah……………………………………………………………………………………..163
12.Bangsa Eropah Menguasai Seluruh Dunia…………………………………………………………..164
13.Dunia Dipenuhi dengan Penindasan………………………………………………………………..165


G. Tanda-tanda Sangat Hampir Kemunculannya
1.Pembunuhan Besar-besaran dan Keluar Panji-panji Hitam………………………………………….166
2.Panji-panji Hitam Keluar Dari Khurasan…………………………………………………………... 167
3.Pemuda Bani Tamim Tidak Pernah Kalah…………………………………………………………..167
4.Wajib Membaiat Pemuda Bani Tamim…………………………………………………………….. 168
5.Pemuda Bani Tamim Berasal Dari Syam……………………………………………………………169
6.Pemuda Bani Tamim Berperanan Besar…………………………………………………………….169
7.Pemuda Bani Tamim Berasal dan Keluar Dari Timur………………………………………………170
8.Pemuda Bani Tamim Memerangi As-Sufyani……………………………………………………….170
9.Imam Mahdi dan Pemuda Bani Tamim Tidak Akan Kalah…………………………………………171
10.Pemuda Bani Tamim Menerima Ujian Paling Berat…………………………………………………172
11.Wajib Mentaati Imam Mahdi………………………………………………………………………..172
12.Hadis Panji-panji yang Amat Terkenal……………………………………………………………... 176
13.Pemuda Bani Tamim Senantiasa Dibantu Oleh Allah…………………………………………………177
14.Pemuda Bani Tamim Adalah Pembela Sebenar Ahlulbait………………………………………….. 178
15.Sifat-sifat Khusus Pemuda Bani Tamim…………………………………………………………….179
16.Pemuda Bani Tamim Adalah Dari Keturunan Sayidina Hasan RA………………………………….179
17.Pemuda Bani Tamim Adalah Pemimpin Ikhwan……………………………………………………180
18.Tapak Daulah Imam Mahdi Adalah di Timur……………………………………………………….181
19.Imam Mahdi Keluar Ketika Dunia Penuh Kacau Bilau……………………………………………..182
20.Penduduk Syam Ditimpa Bencana Hebat………………………………………………………….. 183
21.Datang Pasukan Dari Iraq ke Madinah…………………………………………………………….. 184
22.As-Sufyani dan Bala Tentaranya Menyerang Imam Mahdi…………………………………………..185
23.Pemuda Bani Tamim Melawan As-Sufyani………………………………………………………….187
24.As-Sufyani Dikalahkan Oleh Tentara At-Tamimi………………………………………………….. 188
25.As-Sufyani dan Kufah………………………………………………………………………………190
26.Bab (Pintu Gerbang) Istakhr………………………………………………………………………..191
27.Tentara As-Sufyani Bertempur Dengan Tentara Al-Hasyimi………………………………………..191
28.Lagi Keterangan Mengenai As-Sufyani……………………………………………………………...192
29.Suara Dari Langit Menyokong Imam Mahdi………………………………………………………..193
30.Pasukan Tentara Ditelan Bumi di Al-Baidak………………………………………………………..194
31.As-Sufyani Menyerang Kufah………………………………………………………………………195
32.Madinah al-Munawarah Hancur Rata……………………………………………………………….196
33.Pemimpin Syam dan Mesir Mati Terbunuh…………………………………………………………196
34.Musim Haji Berdarah di Mina………………………………………………………………………197
35.Tanda yang Keluar Itu Benar-benar Imam Mahdi…………………………………………………..197
36.Pembunuhan Jemaah Haji………………………………………………………………………….198
37.Berlaku Perbedaan Pendapat………………………………………………………………………..198

H. Syarat-syarat Wajib Sebelum Beliau Muncul
1.Tapak Daulah Imam Mahdi Disediakan Oleh Orang Timur………………………………………...199
2.Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam………………………………………………………………...199
3.Askar Islam yang Amat Hebat……………………………………………………………………... 200
4.Golongan Ikhwan…………………………………………………………………………………..200
5.Siapa Itu Ikhwan?………………………………………………………………………………….201
6.Ikhwan Adalah Golongan yang Dijamin Syurga…………………………………………………….206
7.Imam Mahdi dan Ikhwan…………………………………………………………………………...206
8.At-Talakan…………………………………………………………………………………………207
9.Ar-Rufaqak dan Wali Abdal………………………………………………………………………...207
10.Umat Islam Wajib Mencari Pemimpin yang Dijanjikan……………………………………………..208
11.Sebelum Imam Mahdi, Mesti Muncul Dahulu Pemuda Dari Bani Tamim…………………………..209
12.Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti Oleh Al-Haris Harras…………………………………………….210
13.Lelaki Bani Tamim Mesti Diikuti Oleh Pemuda Bani Hasyim………………………………………210
14.Gabungan Tentara At-Tamimi dan Al-Hasyimi……………………………………………………..211
15.Pemuda Bani Tamim dan Tentaranya Berpakaian Serba Putih……………………………………... 212
16.Pemuda Bani Tamim Ada Dua Pilihan……………………………………………………………...213
17.Seorang Ahlulbait Dari Timur Mengamuk…………………………………………………………..213
18.Siapa Ahlulbait yang Mengamuk Itu?………………………………………………………………..213
19.Al-Hasyimi Muncul Sebelum Imam Mahdi………………………………………………………….214
20.Huru-hara Mulai Ramadhan Hingga Musim Haji……………………………………………………..215
21.Tanda Pada Matahari………………………………………………………………………………..215
22.Bani Hasyim Bercerai-berai ke Serata Pelosok Dunia……………………………………………….216
23.Imam Mahdi Dicari Ke Sana Ke Mari………………………………………………………………216
24.Terbunuhnya Tujuh Daripada Sembilan Orang……………………………………………………..217
25.Tanda Munculnya Ialah Seorang Suci Mati Dibunuh………………………………………………..217
26.Orang Suci Itu Dari Keturunan Sayidina Ali KMW…………………………………………………218
27.Imam Mahdi Muncul Selepas Orang Suci Terbunuh………………………………………………..218
28.Seruan Dari Langit………………………………………………………………………………….219
29.Suara Syaitan Melawan Suara Malaikat……………………………………………………………... 220
30.Benua Afrika Juga Dikuasai Oleh Imam Mahdi……………………………………………………..220
31.Pemimpin Afrika Itu Berkaki Pincang………………………………………………………………221
32.Tanda-tanda Munculnya Imam Mahdi……………………………………………………………... 221
33.Dua Tanda Besar Sebelum Imam Mahdi Muncul…………………………………………………...222
34.Berlaku Dua Kali Gerhana Bulan…………………………………………………………………..222
35.Lagi Tanda-tanda Khusus Kemunculannya…………………………………………………………222
36.Tanda-tanda Lain…………………………………………………………………………………...223
37.Tentara yang Ditelan Bumi…………………………………………………………………………224

I. Kemunculan Khalifah yang Dinanti-nantikan
1.Apabila yang Lahir Itu Benar-benar Imam Mahdi…………………………………………………..225
2.Tempat Lahir Imam Mahdi ……………………………………………………………………….. 225
3.Imam Mahdi Muncul di Madinah………………………………………………………………….. 226
4.Imam Mahdi Keluar Dari Kampung Kurjah……………………………………………………….. 226
5.Lahir pada Bulan Muharam………………………………………………………………………... 227
6.Tahun Keluarnya Ialah Sekitar Tahun 1420 Hijrah…………………………………………………227
7.Tahun Keluarnya Ialah Sekitar Tahun 2000 Masihi…………………………………………………229
8.Munculnya Selepas Tahun ’97 Masihi………………………………………………………………229
9.Imam Mahdi Muncul Pada Akhir Zaman………………………………………………………….. 230
10.Bagaimana Imam Mahdi Boleh Ditemui?…………………………………………………………...230
11.Usia Imam Mahdi Ketika Dilantik………………………………………………………………….231
12.Imam Mahdi Adalah Imam yang Sempurna……………………………………………………….. 231
13.Imam Mahdi Dibaiat Secara Umum di Masjidil Haram……………………………………………..233
14.Tempat Umat Islam Membaiat Imam Mahdi……………………………………………………….233
15.Baiat Pertama Adalah di Masjidil Haram……………………………………………………………234
16.Bilangan yang Membaiatnya……………………………………………………………………….. 234
17.Jemaah Haji Turut Membaiatnya……………………………………………………………………235
18.Orang Syam Turut Membaiatnya…………………………………………………………………... 236
19.Imam Mahdi Dibawa Keluar Dari Rumahnya ke Baitullah………………………………………….236
20.Imam Mahdi Muncul dengan Membawa Bendera Rasulullah SAW…………………………………237
21.Pembawa Bendera Imam Mahdi……………………………………………………………………237
22.Diangkat Sebagai Amir di Al-Qahtani………………………………………………………………238
23.Ada Suara Malaikat di Atas Kepalanya…………………………………………………………….. 238
24.Perkataan Untuk Pembaiatan……………………………………………………………………….238
25.Malaikat Menjaga Imam Mahdi……………………………………………………………………..239
26.Umat Nabi Muhammad SAW yang Paling Bahagia…………………………………………………239
27.Pasukan Tentara Dari Syam………………………………………………………………………... 240
28.Maksud Sebenar Imam Mahdi………………………………………………………………………240

J. Tahun-tahun Awal Pemerintahannya
1.Pusat Pemerintahan Imam Mahdi…………………………………………………………………..241
2.Manusia Mengerumuni Imam Mahdi………………………………………………………………..241
3.Imam Mahdi dan Baitulmaqdis (Jerusalem)…………………………………………………………242
4.Imam Mahdi Menguasai Harta Benda………………………………………………………………242
5.Harta Karun Keluar Melimpah-limpah…………………………………………………………….. 243
6.Galian-galian Keluar Berketul-ketul dan Bergumpal-gumpal……………………………………….. 243
7.Khazanah Baitullah Dibagi-bagikan……………………………………………………………244
8.Khazanah Purba di Antokiah……………………………………………………………………….244
9.Umat Islam Menjadi Kaya Hati……………………………………………………………………..245
10.Hak Orang yang Dizalimi Dikembalikan……………………………………………………………246
11.Tempo Pemerintahan Imam Mahdi………………………………………………………………..246
12.Haiwan dan Tumbuh-tumbuhan Menjadi Amat Berkat……………………………………………..247
13.Harta Juga Menjadi Berkat………………………………………………………………………….247
14.Pemerintahan yang Diredhai oleh Semua…………………………………………………………….248
15.Imam Mahdi Berhijrah……………………………………………………………………………..249
16.Menyeru Manusia ke Jalan yang Benar……………………………………………………………...250
17.Berperang Mengikut Sunnah………………………………………………………………………..251
18.Mencari dan Membunuh As-Sufyani dan Kalb……………………………………………………...251
19.Imam Mahdi Membunuh Kalb……………………………………………………………………...252
20.Imam Mahdi Membunuh As-Sufyani……………………………………………………………….252
21.Kematian As-Sufyani……………………………………………………………………………….252
22.Panglima Perang Imam Mahdi……………………………………………………………………....253
23.Imam Mahdi Menguasai Seluruh Bangsa Arab……………………………………………………... 253
24.Imam Mahdi Memerangi Eropah…………………………………………………………………...254
25.Imam Mahdi Menakluk Eropah Melalui Turki…………………………………………………….. 254
26.Nama Panglima/Khalifah Imam Mahdi di Eropah…………………………………………………254
27.Siapa Al-Qahtani Itu?………………………………………………………………………………255
28.Siapa Pula Al-Makhzumi Itu?………………………………………………………………………255
29.Putera Imam Mahdi Turut Menjadi Pemerintah……………………………………………………256
30.Berlaku Perang Dunia Ketiga………………………………………………………………………256
31.Imam Mahdi Menakluk Eropah……………………………………………………………………257
32.Kostantinopel Ditakluk Melalui Keramat Imam Mahdi…………………………………………….258
33.Umat Islam Memerangi Eropah dan Mereka Mencabul Perjanjian Damai………………………….258
34.Kemenangannya……………………………………………………………………………………259
35.Seluruh India Ditawan oleh Imam Mahdi…………………………………………………………..259
36.Orang Islam Menakluk Bangsa Monggol dan Negara China………………………………………..260
37.Imam Mahdi Dibantu oleh Orang Timur…………………………………………………………..261
38.Imam Mahdi Dibantu oleh Ashabul Kahfi…………………………………………………………261
39.Imam Mahdi Menakluk Dunia……………………………………………………………………...261
40.Umat Islam Menakluk Eropah dengan Mudah……………………………………………………...262
41.Nama Ketua Tentara ke Romawi…………………………………………………………………...262
42.Rom Dikalahkan dengan Takbir……………………………………………………………………263
43.Rom Dikalahkan dengan Empat Takbir…………………………………………………………….263
44.Seluruh Eropah Bakal Kalah dan Memeluk Islam…………………………………………………...264
45.Seluruh Eropah akan Diislamkan…………………………………………………………………...264
46.Imam Mahdi Turut Berperang di Eropah…………………………………………………………...264
47.Kekuasaan Imam Mahdi Meliputi Seluruh Dunia…………………………………………………...265
48.Lama Pemerintahan Imam Mahdi Sebelum Dajjal Muncul………………………………………….265
49.Imam Mahdi dan Ikhwan…………………………………………………………………………...265
50.At-Talakan………………………………………………………………………………………….266
51.Ar-Rufaqak dan Wali Abdal………………………………………………………………………...266

K. Kemunculan Dajjal, Mosyiakh Laknatullah
1.Tempo Keluar Dajjal dengan Penaklukan Eropah Adalah Setahun………………………………...268
2.Jangan Ambil Harta Ghanimah Ketika Dajjal Keluar……………………………………………….269
3.Datang Kabar Dajjal Telah Keluar………………………………………………………………...269
4.Umat Islam Hidup Sengsara Semasa Dajjal Keluar…………………………………………………269
5.Ujian Dajjal Amat Berat……………………………………………………………………………270

L. Pemerintahan Imam Mahdi Selepas Kematian Dajjal
1.Nabi Isa AS Turun Menyelamatkan Umat Islam……………………………………………………271
2.Nabi Isa AS Menjadi Makmum……………………………………………………………………..272
3.Nabi Isa AS Membunuh Dajjal……………………………………………………………………..272
4.Masanya Nabi Isa AS Turun ke Dunia……………………………………………………………... 273
5.Nabi Isa AS Turun pada Waktu Subuh……………………………………………………………...273
6.Pengesahan Pemerintahan Imam Mahdi oleh Nabi Isa AS………………………………………….274
7.Orang-orang Yahudi Dibunuh di Mana-mana………………………………………………………274
8.Imam Mahdi Membunuh Babi dan Mematahkan Salib……………………………………………...275
9.Rezeki Amat Makmur dan Hidup Sangat Selamat…………………………………………………...276
10.Imam Mahdi Menghapuskan Bidaah dan Khurafat…………………………………………………276
11.Dunia Sangat Aman Damai…………………………………………………………………………277
12.Lama Pemerintahan Imam Mahdi Selepas Kematian Dajjal…………………………………………277
13.Umat Manusia Hidup Sejahtera……………………………………………………………………..278
14.Manusia Kembali Bersatu Hati……………………………………………………………………...279
15.Nabi Isa AS Dilantik Menggantikan Imam Mahdi…………………………………………………..279
16.Nabi Isa AS pun Dikira Sebagai Imam Mahdi Juga…………………………………………………280
17.Al-Qahtani Menggantikan Nabi Isa AS……………………………………………………………280

Bagian 3


A. Ringkasan Mengenai Imam Mahdi
1.Keturunan Imam Mahdi……………………………………………………………………………284
2.Sifat-sifat Pribadinya………………………………………………………………………………285
3.Kelahiran dan Kemunculannya……………………………………………………………………..286
4.Ringkasan Peristiwa Sebelum Imam Mahdi Muncul………………………………………………...288
5.Keadaan Sebelum Imam Mahdi Lahir………………………………………………………………290
6.Penentang-penentang Imam Mahdi………………………………………………………………... 291
7.Pasukan Imam Mahdi………………………………………………………………………………292
8.Peperangan yang Disertai oleh Imam Mahdi………………………………………………………..293
9.Kemunculan Dajjal dan Turunnya Nabi Isa AS…………………………………………………….296
10.Pemerintahannya Selepas Kematian Dajjal………………………………………………………….297


B. Penutup
………………………………………………………………………………………………………….299

Lampiran 1
Ringkasan Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami RH di Dalam Kitab Terkenalnya, Al-Qaulul Muhtasar fi Alamatil Mahdiyul Muntazar………………………………….304

Muqaddimah……………………………………………………………………………………………304
Bab 1 : 62 Buah Hadis Nabi SAW Tentang Tanda-tanda dan Keistimewaan Al-Mahdi…………………305
Bab 2 : 39 Buah Keterangan Daripada Para Sahabat RA………………………………………………...310
Bab 3 : 56 Buah Keterangan Daripada Para Tabiin dan Tabiit Tabiin RH……………………………….314


Lampiran 2
Ringkasan Hadis-hadis yang Disahihkan oleh Al-Hafiz al-Muhaddis Syeikh Abdullah bin Sadek, Ph.D. dari kitab terkenalnya, Al-Mahdiyul Muntazar………………………………………………………...320

Al Mahdi’s Lineage, Physical Appearance and Characteristics…………………………………………..320
The Narrations of Five Friends of the Companions……………………………………………………331
The Narrations of Imam Ali and several Companions of the Holy Prophet
praise and peace be upon him concerning Al Mahdi……………………………….…………………...332

Sumber-sumber Rujukan………………………………………………………………………………………...341

Kandungan Buku Ini………………………………………………………………………………………..I - VII


Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer